Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs Köpmansbank

Göteborgs Köpmansbank grundades 1873 med A.L. Reuterskiöld som ordförande och Conrad Hamberg som vice ordförande. Från 1878 var Per August Zethraeus VD och från 1879 också styrelseledamot. 1901 blev Conrad Hamberg ordförande. Övriga styrelseledamöter i början av 1900-talet var Axel Jonsson (från 1884), J.A. Florell (från 1890), Sten Helling (från 1900) och Gustaf Bratt (från 1900).

Banken hade från början sitt kontor på Södra Hamngatan 23. 1904 köptes banken av Skånes Enskilda Bank som då var Sverige största bank. Genom köpet fick Skånes Enskilda Bank ett kontor i Göteborg. 1912 flyttade kontoret till en nybyggd bankbyggnad på Västra Hamngatan 7.

1910 fusionerades Skånes Enskilda Bank med Skandinaviska Kredit AB.

Serienavigation<< Bankirfirman Dickson
Advertisements

One Response to Göteborgs Köpmansbank

  1. […] Efter starten av firman investerade Axel Jonsson i Göteborgs Handelskompani, ett spekulativt finansbolag lett av D.O. Francke. Såväl han som Harald Sternhagen arbetade en tid på Handelskompaniets stockholmskontor där de bland annat spekulerade i aktier både för Handelskompaniets och egen räkning. Han sålde dock sina aktier i Göteborgs Handelskompani innan bolaget kollapsade och gjorde därmed en vinst. Därefter arbetade han två år i Göteborgs Köpmansbank. […]

Kommentera