Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

J.A. Wadman

J.A. Wadman

J.A. Wadman

Johan Anders Wadman, född den 27 september 1777 på Drottningskär utanför Karlskrona, död den 6 februari 1837 i Göteborg, var en svensk poet. Han var son till kyrkoherden i Tvings församling i Blekinge, Nils Adolf Wadman – som då var predikant på Drottningskärs sjökastell – och Hedvig Sofia, född Bolmstedt.

Han blev student i Lund 1792 efter fem terminer och studerade i Åbo i tre år. Under åren 1813–14 deltog han som sjukhuskommissarie i fälttågen i Tyskland och Norge. Wadman levde i stor fattigdom och hans försörjning bestod i tillfällighets- och beställningsdiktning. Han kallas ibland för Göteborgs Bellman. Själv bodde han vid sin död i det så kallade ”Wadmanshuset” på Nedre Kvarnbergsgatan 11 (revs 1936).

Wadmansgatan vid Heden i Göteborg har fått sitt namn efter honom (1880). Wadman blev 1792 student i Lund, där han studerade i fem terminer, och 1800 i Åbo, där han studerade i tre år. Omkring åren 1804 eller 1805 gjorde han för sin hälsas skull en resa utomlands. Under resan råkade han i sådana ekonomiska bekymmer att han fick försörja sig på att klippa silhuetter för att kunna ta sig tillbaka till Sverige. Det arv han erhållit efter fadern blev förskingrat, dels genom Wadmans oförmåga att hushålla, dels till följd av försträckningar som han lämnat åt en äldre kamrat, sedermera professor Carl Fredrik Weltzin i Göteborg.

Åren 1806 och 1807 arbetade han på häradsskrivarekontor och däremellan som informator åt privatpersoner i Sverige och Finland.

På nämnde Weltzins förord blev han under hösten 1807 antagen som lärare hos bruksägaren J. H. af Geijerstam på Alkvetterns bruk i Karlskoga bergslag i Värmland, där han stannade fram till hösten 1810. Wadman antogs 1811 som sjukhusskrivare vid Allmänna garnisonssjukhuset i Stockholm – med en lön av 10 riksdaler i månaden.

År 1812 blev han kommissarie vid ett provisoriskt sjukhus uti det så kallade ”Mazerska huset” på Kungsholmen i Stockholm, tidigare upplåtit åt fattigförsörjningen. Sjukhuset existerade 1 september till 30 november 1812.

När Weltzin under 1813–14 års krig förordnades till överläkare för svenska armén, antog han Wadman till ”sjukförrådsvaktare” (kommissarie), varefter han deltog i fälttågen i Tyskland, Belgien och Norge. I slutet av 1814 kom Wadman till Göteborg. Han tjänstgjorde då eventuellt som krigskommissarie på Känsö i Göteborgs skärgård. I Göteborg bodde Wadman på tre eller fyra olika adresser: första roten, hus nr 34 (Vallgatan 7); elfte roten, hus nr 2 (ungefär Första Långgatan, uppgiften är osäker); Norra Hamngatan 8 och Nedre Kvarnbergsgatan 11.

Efter sin återkomst till Göteborg hade han någon tid en informatorsbefattning hos landssekreteraren lagman Pehr Stenberg, vars fru han besjungit under namnet lilla amazonen. Men Wadman drog sig snart tillbaka till den enskildes oberoende, det vill säga till sin självvalda fattigdom. Han var ordenskald i Göta Par Bricole. Wadman avled i sitt hem vid Nedre Kvarnbergsgatan 11. Dagen före begravningen visades den döde för allmänheten. Wadman låg i kistan helt överhöljd av granris. Ingen svepning märktes, endast huvudet var synligt. Han begravdes på Stampens kyrkogård med ett enkelt träkors på graven. När Göta Par Bricoles medlemmar skulle hylla skalden inför 100-årsdagen av hans bortgång kunde man inte finna gravplatsen. Efter två års sökande kunde man lokalisera platsen. Här restes ett fem meter högt stenblock med skaldens porträttbild i brons.

Wadman dog utfattig. Hans bouppteckning, sammanställd av ”Stads Fiscalen Herr Advocat Fiskalen T.C. Greiffe”, säger: ”Fast Egendom, Contante Penningar och Guld” står ”finnes ej”, under ”Silfver” endast ”1 st fickur” värderat till sex riksdaler banco och 32 skilling. Den samlade värderingen uppgick till knappt 26 riksdaler banco. Hans dödsfall innebar kostnader på 66 riksdaler banco.

Den 16 juni 1869 avtäcktes Wadmans byst, utförd av Johan Peter Molin på initiativ av medlemmar i Göta Par Bricole. Den stod först i Lorensbergsparken, men flyttades 30 september 1946 till en undanskymd plats i Kronhusparken. Omkring år 2000 återkom den tillfälligt till Lorensberg intill Göteborgs stadsbibliotek, men flyttades åter 2012 till en ny permanent plats i Vasaparken.

Text från Wikipedia

Advertisements

2 Responses to J.A. Wadman

  1. […] < Föregående post | […]

  2. […] skönlitterära författare som skrivit om Göteborg är bl.a. Sophie Elkan och J. A. Wadman (Göteborgs […]

Kommentera