Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Göta Par Bricole

  1. […] par decennier in på 1900-talet fick Valand ekonomiska bekymmer, och 1921 trädde ordenssällskapet Göta Par Bricole in och köpte Valand för cirka 300 000 kronor. En arkitekttävling utlystes – som vanns av […]

  2. […] till den enskildes oberoende, det vill säga till sin självvalda fattigdom. Han var ordenskald i Göta Par Bricole. Wadman avled i sitt hem vid Nedre Kvarnbergsgatan 11. Dagen före begravningen visades den döde […]

Kommentera