Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

2 Responses to Kvarteret Branten

  1. […] Här ligger också Drottning Kristinas jaktslott, vars äldsta delar är dokumenterade från 1731. Ahlbergska huset, beläget på Skräddaregatan 1-3, är byggt senare än 1807 (uppgifter om att det är äldre […]

  2. […] Käppslängaren, på Otterhällan, Otterhällegatan-Käppslängareliden-Kungsgatan Hästekvarnen, på Otterhällan, Otterhällegatan-Ekelundsgatan-Kungsgatan-Käppslängareliden Branten (Bergsprängaren) […]

Kommentera