Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan Ross d.ä.

Johan Ross

Johan Ross. Självporträtt i olja.

Johan Ross den äldre, född 1695 i byn Meldorff i Holstein, Tyskland, död 26 mars 1773 i Göteborg, var en målarmästare i Göteborg. Fadern var målare och lärde honom yrket. Bror till Ditloff Ross. I sitt första äktenskap gift med Christina Thelin och i sitt andra, som ingicks i juni 1751, med Helena Sibuelen. I första äktenskapet föddes sonen Johan (Johannes) Ross och dottern Maria Ross, gift med Michael Carowsky.

Han omtalas första gången 1721, då han presenterade sig som gesällen Johan Ross för Götheborgs Konst och Målare-Embete. Han berättar även att han blivit gesäll under ämbetet i Hamburg. Efter att hans begäran om medlemskap i göteborgsskrået avslagits, begav sig Ross till Stockholm, där han efter en tid vann inträde i målareämbetet. Målarmästare i Stockholm blir han 1730. Vistelserna i Stockholm hade stor betydelse för Ross.

Ross fick flera uppdrag i göteborgstrakten under 1730-talet, och 1730 sysslade han med omfattande stofferings- och dekorationsarbeten i Stora Lundby kyrka. År 1732 verkade han i Askim, och i Örgryte 1736 målade han fönsterkarmar och vindskivor. Kollegorna i Göteborg såg Stockholmsmålarens intrång i staden med oro och irritation och 1737 anmodades Ross att ansluta sig till ämbetet enligt gällande bestämmelser i skråordningen. Målarmästare i Göteborg blir han den 9 juli 1737 genom en resolution av ”Kongl. Maj:ts och Rikets Höglofl. Commerce Collegium” och var ålderman i Göteborgs målarskrå 1744-1767 då han tog avsked.

Takmålningarna i Örgryte gamla kyrka är troligen gjorda kring 1740 av Ross svåger och gesäll Michael Carowsky, som assisterade vid målningen av kyrkan. Carowsky blev målarmästare i Göteborg 1742. Ross var dock den som fick uppdraget.

Några verk:

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Advertisements

3 Responses to Johan Ross d.ä.

  1. […] var en svensk konstnär och kyrkomålare. Hon var dotter till åldermannen och målarmästaren Johan Ross d.ä. i Göteborg som var invandrare från Holstein. Från 1744 gift med konstnären Michael Carowsky […]

  2. […] död 21 september 1767 i Göteborg, var en svensk kyrkomålare. Han var son till målarmästaren Johan Ross och Christina Thelin och från 1754 gift med Eleonora Dorotea Dreyer samt bror till Maria […]

  3. […] tillsammans utförde bortemot femhundra kyrkodekorationer i Västsverige. Bland dem fanns bröderna Johan Ross och Ditloff Ross, Johan Ross d.y.,  Maria Carowsky, Michael Carowsky, Christian von Schönfeldt […]

Kommentera