Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Göteborgs Stads Konst- och Målareämbete

Göteborgs Stads Konst- och Målareämbete var en skråorganisation som grundades 1702. En av grundarna var Erik Eriksson Grijs.

Inom eller i anslutning till skrået arbetade under 1700-talet ett hundratal kyrkomålare, som tillsammans utförde bortemot femhundra kyrkodekorationer i Västsverige. Bland dem fanns bröderna Johan Ross och Ditloff Ross, Johan Ross d.y.,  Maria Carowsky, Michael Carowsky, Christian von Schönfeldt och Henrik Andersson Wibeck.

Advertisements

2 Responses to Göteborgs Stads Konst- och Målareämbete

  1. […] gynnare av sitt skrå. Han var troligen en av de mest pådrivande initiativtagarna till att skapa Göteborgs Stads Konst- och MålarEmbete. Skrået bildades 1702 och han blev dess förste ålderman fram till sin död 1720. Hans främsta […]

  2. […] omtalas första gången 1721, då han presenterade sig som gesällen Johan Ross för Götheborgs Konst och Målare-Embete. Han berättar även att han blivit gesäll under ämbetet i Hamburg. Efter att hans begäran om […]

Kommentera