Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Arvid Ludvig Pineus

Arvid Ludvig Pineus (1827-93) var son till Isaac Pineus och Betty Hollender. Han hade sju systrar, däribland Josefina Pineus (1826-85) som var gift med Lars Gustaf Bratt (1824-1898), Isabella Pineus (1835-90), gift med Axel Napoleon Bratt (1833-1908) och Caroline Pineus (1831-98), gift med Ferdinand Philip. Han gifte sig 1857 med Therese Amalia Levisson (1839-1904), dotter till grosshandlaren Martin Levisson. Deras barn var Harriet Pineus (1862-1921) gift med Ernst Krüger, Elisabeth Pineus (1870-1946), Adolf Pineus och Conrad Pineus (1872-1945).

Arvid Ludvig Pineus (1827-1893) etablerade 1855 i kompanjonskap med Theodor Mannheimer och sin svåger Ferdinand Philip i Köpenhamn, handelsfirman Pineus, Mannheimer & Co. När Mannheimer blev chef för Skandinaviska Kredit AB (senare Skandinaviska Banken) fortsatte Arvid Ludvig Pineus verksamheten mellan 1864 och 1871. Från 1873 och fram till sin död 1893 var han kassadirektör och verkställande direktör för Rederi AB Örnen.

Familjen Pineus bodde på översta våningen i mittendelen av Palacehuset (Fürstenbergska palatset) vid nuvarande Brunnsparken. År 1899 bodde Therese Pineus på Kungsportsavenyn 23.

Advertisements

3 Responses to Arvid Ludvig Pineus

  1. […] där 8 december 1945, var en svensk dispaschör, affärsman, mecenat och konstsamlare.  Son till Arvid Ludvig Pineus och Therese Amalia […]

  2. […] Mannheimer & Co grundades 1855 av Arvid Ludvig Pineus, dennes svåger Ferdinand Philip i Köpenhamn och Theodor Mannheimer. Firman blev snabbt en av de […]

  3. […] av bolaget var sjökapten J. F. Strömberg, (huvudredare), grossh. C. O. Kjellberg, grossh. A. L. Pinéus, kommendörkapten Emil Ekman och sjökapten O. P. Övergaard. Total fanns det 53 […]

Kommentera