Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Pineus, Mannheimer & Co

Pineus, Mannheimer & Co grundades 1855 av Arvid Ludvig Pineus, dennes svåger Ferdinand Philip i Köpenhamn och Theodor Mannheimer. Firman blev snabbt en av de största havreexportörerna i Göteborg tillsammans med Carl Sirenius och  Corin, Lindhult & Co. EN av deras viktigaste konkurrenter var också Uddevallafirman Thorburn.

Theodor Mannheimer lämnade dock firman redan år 1864, Firman drev därefter av Arvid Ludvig Pineus ensam. Denne kom dock att ägna allt mer tid åt Rederiet Örnen och firmans havreexport minskade. 1871 tycks firman ha upphört.

Advertisements

2 Responses to Pineus, Mannheimer & Co

  1. […] kompanjonskap med Theodor Mannheimer och sin svåger Ferdinand Philip i Köpenhamn, handelsfirman Pineus, Mannheimer & Co. När Mannheimer blev chef för Skandinaviska Kredit AB (senare Skandinaviska Banken) fortsatte […]

  2. […] medborgare 4 jan 1859, burskap som handlande i Gbg 15 juli 1859 och därefter delägare i firma Pineus, Mannheimer & Co […]

Kommentera