Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Axel E Rinman

Axel Engelbert Rinman föddes den 31 okt 1875 i Göteborg och dog den 12 maj 1947 i samma stad. Föräldrar var sjökaptenen och  assuransdirektören Sven Engelbert Rinman och Nanny Elisabeth Johanna Bratt.

I första äktenskapet som ingicks 14 april 1900 i Växjö med friherre Ebba Johanna Lilliecreutz, född  28 april 1871 i Hånger, Jönk, död den 2 mars 1907 i Partille, dotter till överstelöjtnanten Henrik Salomon Georg Lilliecreutz och Mathilda Wilhelmina Gabriella Falkenberg. Andra äktenskapet ingicks den 8 jan 1910 i Göteborg, med Signe Helga Rebecka Kjellberg, född 26 mars 1885 i Karlskoga, död 30 mars 1973 i Gbg, dotter till mejeristen Karl Vilhelm Söderlund och Anna Charlotta Lindgren samt adoptivdotter till brukspatronen Ernst Anders Kjellberg och Amalia Mathilda Tranchell. I det andra äktenskapet föddes sonen Sven Rinman (1910-1990).

Studerade vid Göteborgs realläroverk, vid handelsinstitutet, anställd vid Sveriges Allmänna sjöförsäkrings AB, Gbg, 92, studier och anställningar i England, Tyskland och Frankrike 95–98, v VD vid Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB 04, VD 09–43 och ordförande i styrelsen där från 21. Som VD ersatte han sin far. Vidare var han ledamot av styrelsen för Svenska föreningen för räddning av skeppsbrutne 11–41, ordf i Försäkringssällskapet i Gbg 14–37, led av styr för Sveriges Allmänna Sjöförsäkringsförening 23–39, v ordf i Skattebetalarnas fören 26–46, ordförande i Börssällskapet i Göteborg 27–30 o 33–34, jourhavande dir vid Sveriges skeppshypotekskassa 29–37, led av styr där 29–45, ordf i Internationaler Transport-Versicherungs-Verband, Berlin, 23–37, i Svenska auto-transportförsäkringsföreningen 32–42, i Sjöassuradörernas fören 33–41, i Försäkrings AB Amphion från 33, i överstyr för Riksfören för svenskhetens bevarande i utlandet 33–44, i ab Gbgs handelsbank 37–46, ledamot av styrelsen för flera andra svenska och internat organisationer och företag.

Advertisements

2 Responses to Axel E Rinman

  1. […] där 5 februari 1990, var en svensk målare och tecknare. Han var son till assuransdirektören Axel Engelbert Rinman och Signe Kjellberg. Gift 1936–1938 med Karin Lindelöw, från 1939 med Gunnel Bagge och senare […]

  2. […] till dem var Erik Benjamin Rinman (1870-1932) och Vivi Rinmans tvillingbror Axel Engelbert Rinman (1875-1947) , av vilka den förre blev far till Sven Erik Reinhold Rinman (1905–97). Sven Rinman […]

Kommentera