Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Nathan Jacob Gumpert

Nathan Jacob Gumpert föddes i Köpenhamn den 15 augusti 1805, anställdes 1830 som biträde i Gleerups bokhandel i Göteborg. I januari 1834 övertog Gumpert denna bokhandel. Han bibehöll det Gleerupska firmanamnet till 1843 då namnet ändrades till N.J. Gumperts Bok och Musikhandel. Utan att firmanamnet ändrades utvecklades vid sidan av bok- och musikhandeln även en pappershandel.

Förlagsverksamhet synes Gumpert ha startat omkring 1835. I oktober 1847 startade han tillsammans med Svante Cronsioe ett boktryckeri under firma N.J. Gumpert & Comp. Tryckeriet såldes 1843. Verksamheten återupptogs dock senare.

N.J. Gumpert avled den 12 november 1854 och hans änka Edla Gumpert övertog firman, som började kallas N.J. Gumperts Bok-, Musik- och Konsthandel.

Advertisements

One Response to Nathan Jacob Gumpert

  1. […] föreståndare i Göteborg. Rörelsen utvecklades mycket väl och snart anställdes ännu en dansk, Nathan Jacob Gumpert, född i Köpenhamn 15 augusti 1805. Gumpert biträdde Møller fram tills denne avled i april 1833, […]

Kommentera