Gumperts bokhandel

Gumperts bokhandel grundades i Göteborg år 1830. Bokhandeln låg då i det så kallade Åkermanska huset vid Tyska bron, ett hörnhus på Korsgatans östra sida och Södra Hamngatan 25.

Bokhandeln drevs först av universitetsbokhandlaren i Lund, Christian Wilhelm Kühl Gleerup, som tog över verksamheten i november 1830, då de nya lokalerna på Södra Hamngatan 25/Korsgatan 2 invigdes. Eftersom Gleerup även drev en bokhandel i Lund, anställde han köpenhamnaren Julius Fr. Møller som föreståndare i Göteborg. Rörelsen utvecklades mycket väl och snart anställdes ännu en dansk, Nathan Jacob Gumpert, född i Köpenhamn 15 augusti 1805. Gumpert biträdde Møller fram tills denne avled i april 1833, då Gumpert tog över som föreståndare. Den 1 februari 1834 hade Gumpert förvärvat hela verksamheten och samtidigt startat ett förlag, namnet förblev dock Gleerupska Bokhandeln fram till 1843 då namnet ändrades till N. J. Gumperts Bok- och Musikhandel.

N. J. Gumpert startade år 1835 förlagsverksamhet och i oktober 1847 bildade han boktryckeriet N. J. Gumpert & Comp. tillsammans med Svante Cronsioe. Tryckeriet låg i hörnet av Fredsgatan och Drottninggatan. Deras största uppdrag blev att trycka Götheborgs Handels- och Sjöfarts-Tidning 1848–54.

Den 12 november 1854 avled N. J. Gumpert och tryckeriet köptes den 1 januari 1855 av redaktörerna S. A. Hedlund och C. J. Lindskog.

Bokhandeln drevs vidare av änkan Edla Gumpert (född Nissen) och Gumperts systerson, den då tjugofemårige Oscar Ludvig Lamm, som dock hunnit arbeta i fjorton år bakom disken.

I augusti 1857 flyttade bokhandeln mitt över gatan till den fastighet, med adress Södra Hamngatan 23/Korsgatan 1, som Gumpert köpt 1843 av änkefru Christina Carlsson för 17 333 riksdaler, samtidigt som änkan Gumpert lämnade över verksamheten till Lamm efter att hon först låtit bygga om bottenvåningen till butikslokaler med stora skyltfönster.

I början av 1864 övergick äganderätten till bokhandeln till Frans P:son Beijer, och 1868 fanns Magnus Kindal med som hälftenägare.  Från 1864 hette affären Gumperts pappershandel, och året därefter startades ett bokbinderi i ett hus på Stampen. Bokbinderiet blev raskt framgångsrikt och flyttade snart till Chalmerska Slöjdskolans tidigare lokaler vid Norra Larmgatan, nu med namnet Gumperts KontorsboksFabrik.

Den 6 december 1871 flyttade verksamheten till hörnfastigheten Södra Hamngatan 35 och Östra Hamngatan. Efter bokhandeln kallades detta gathörn länge för Gumperts hörne. Från 1872 blev Magnus Kindal ensam ägare till bok- och pappershandeln, förutom åren 1882-86 då W. Hartelius var delägare. Han delade upp rörelsen på två firmor: N.J. Gumperts Bokhandel och N.J. Gumperts pappershandel, den sistnämnda innefattade även tryckeri och kontorsboksfabrik.

Ett av Kindals biträden var den unge göteborgaren Carl Wettergren som 1882 lämnade sin anställning för att tillsammans med tysken Theodor Kerber starta en egen bokhandel, Wettergrens. År 1898 övertog sonen Carl Kindal (1873–1936) faderns verksamhet och drev den fram till sin död. Efter hans död bildades ett aktiebolag och i detta förenades 1945 de båda firmorna till en. Senare ombildades företaget till två separata bolag under namnen Gumperts Förlag AB och Gumperts Tryckeri AB.

Gumperts 1936
Gumperts 1936

I början av 1970-talet flyttade bokhandeln till Östra Nordstan, hörnet Götgatan/Norra Hamngatan vid ingången till köpcentrat Nordstan från Brunnsparken. Hörnhuset Södra Hamngatan/Östra Hamngatan (Gumperts hörne) revs 1976.

Gumperts köptes på 1970-talet av Esselte Bokhandel som 1990 köptes av Konsumentföreningen Stockholm och 1992 övertogs av Kooperativa Förbundet, fusionerades med Academus (också ägt av KF) och fick namnet Akademobokhandeln.

Texten delvis från Wikipedia.

Advertisements

2 svar till “Gumperts bokhandel”

  1. Pingback: Nathan Jacob Gumpert | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Carl Kindal | Det gamla Göteborg

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.