Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

George Murray

George MurrayGeorge Murray föddes 23/4 1844 i Göteborg som son till Carl Adolph Murray och Fredrika Maria Bergman och dog 30/10 1911 i Leipzig. Gift från den 8/5 1909 med Elsa Koch, född 20/4 1875 i Göteborg som dotter till Edvard Rudolf Koch och Edla Rosa Maria Norström. Hon dog 19/4 1954 i Karlsborg.

Studerade vid Göteborgs Handelsinstitut 1858-60 och fick därefter anställning i Edward Dicksons kolonialvarufirma där han arbetade fram till 72. Mellan 1868 och 1872 var han också lärare vid Göteborgs Handelsinstitut. 1872-1903 innehade han agenturfirman George Murray & Co. Styrelseledamot i Brand- och Livförsäkrings AB Svea.

Han blev 1872 föreståndare för huvudkontoret för Tändsticksfabriks AB Vulcan i Göteborg och 1875 VD för detta bolag, som under hans ledning under några år kom att bli världens största tändsticksfabrik och mot slutet av seklet sysselsattes mer än 1 300 arbetare. Han anpassade sig efter kundernas önskemål och tillverkade större antal olika askformat, etiketter etc än någon annan fabrik. Då Jönköpings och Vulcans tändsticksfabriks AB bildades 1903 genom Vulcans sammanslagning med bl. a. Jönköpings tändsticksfabrik, Uddevalla Tändsticksfabrik och tändsticksfabrikerna i Anneberg och Västervik drog sig George Murray tillbaka till privatlivet.

1893-96 var han ledamot av Gbgs stadsfullmäktige, 1885-1900 styrelseledamot i Robert Dicksons stiftelse, 1889-1908 ledamot i styrelsen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset och hade utöver det ytterligare en mängd förtroendeuppdrag i staden.

Andra källor:
Magnus Fahl, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, biografisk matrikel, 1963

Advertisements

3 Responses to George Murray

  1. […] flyttades år 1872 till Göteborg och George Murray anställdes som chef. Från 1875 var han VD i företaget. Under hans ledning under några år kom […]

  2. […] äktenskap och med Fredrika Maria Bergman i sitt andra. I andra äktenskapet föddes två söner. George Murray (1844-1911) och Robert Murray […]

  3. […] v. häradshöfding Ernst Bring, verkställande direktör, samt grosshandlarne Harald Sternhagen, George Murray och Herman Hartvig; suppleanter äro: kontorschefen F. Boye, grossh. Arthur Seaton och direktören […]

Kommentera