Brand- och Lifförsäkringsaktiebolaget Svea

Man frågar sig, huru det var möjligt att under de många stora eldsvådorna i Göteborg under slutet af 1700-och början af 1800- talet skaffa möjligheter till återuppförande af nya byggnader m. m. Härpå kan endast svaras, att de förnämligare firmorna hade sina egendomar och lösören Läs mer …

Tändsticksfabriks AB Vulcan

År 1868 beslutade Hans Henric von Essen att i samarbete med grosshandlaren Charles E. Bratt från Göteborg, att anlägga en tändsticksfabrik på en holme i Tidan invid Tidaholms bruk.  Tändsticksfabriken och företaget Tändsticksfabriks AB Vulcan växte snabbt med stor export. 1870 hade företaget cirka 120 Läs mer …