Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen August Röhss inköpsfond

Stiftelse tillkommen som en donation från August Röhss. Syftet är att främja inköp av konstsaker till Röhsska museet med rätt för styrelsen att där den prövar skäligt använda intill en femtedel (1/5) av årliga räntan till förökande av mynt- och medaljsamlingar.

Förvaltad av Göteborgs stad och vid utgången av 2015 hade stiftelsen tillgångar på 7,5 miljoner kronor.

Advertisements

2 Responses to Stiftelsen August Röhss inköpsfond

  1. […] Stiftelsen August Röhss inköpsfond […]

  2. […] donationer är grunden för Stiftelsen August Röhss donation till Röhsska konstslöjdsmuseet, Stiftelsen August Röhss inköpsfond, Stiftelsen August Röhss donationsfond och Stiftelsen August Röhss […]

Kommentera