Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Barchmann

Carl Christian Barchmann grundade år 1850 det som skulle bli Eriksbergs Mekaniska Verkstad tillsammans med CF Höglund. Redan 1858 lämnade dock Christian Barchmann firman som därefter drevs vidare av C.W. Flobeck.

Claus Barchmann (1859-1904), sannolikt son till Carl Christian Barchmann, grundade tillsammans med sina söner Carl Gustaf Barchmann och Robert William Barchmann trävaruföretaget AB Färjenäs snickerifabrik år 1893 och två år senare var Claus Barchmann också en av grundarna av ett av Sveriges tidigaste oljebolag, Vestkustens Petroleum AB. Han hade också ett handelshus, Claus Barchmann & Co

I slutet av 1890-talet köpte Claus Barchmann tillsammans med några kompanjoner Gräfsnäs egendom i Västergötland:

Gräfsnäs egendom, som senast egdes af hertig Ernst Gunther af Schlesvig Holstein, har såsom förut omtalats inköpts för räkning ett Göteborgskonsor-tium, bestående af hrr Claus Barchmann, Aron Andersson och Ragnar Petersson för ett pris af 680,000 kr., i hvilket belopp äfven är inberäknadt 50,000 kr. i aktier i Vestergötland—Göteborgs järnvågs aktiebolag. Egendomen innehåller mell. 4-  5,000 tunnland skog samt 1,200 tunnland öppen jord och 800 tunnland äng och betesmark. De nya egarne ämna under firma af Gräfsnäs aktiebolag afverka skogen, och genom den nya järnvägen erhålles lättare förbindelse med Göteborg.

Han lät rusta upp och bygga om en hel del av byggnaderna på gården.

Ludvig James Barchmann, troligen en bror till Claus Barchmann, lät bygga en sommarvilla i Arendal som höll på att utvecklas till en badort. Han sålde dock denna villa redan på 1880-talet för att bygga en ny i ett soligare läge. En dotter till Ludvig James Barchmann var gift med en Heuman.

Advertisements

3 Responses to Barchmann

  1. […] gammal smedja på tomtplatsen Eriksberg på Sannegårdens ägor, 14 400 m² stort område, 1850 av Christian Barchman, en segelskuteredare och skeppshandlare samt hans kompanjon CF Höglund. 1850 av Christian […]

  2. […] Jacob Dahl, ögonläkare Ernst Salén, salthandlare Gustaf Reinhold Setterberg och trävaruhandlare Ludvig James Barchmann med flera sina […]

  3. […] var hård och 1895 bildades därför Vestkustens Petroleum AB av bland annat Adolph Meyer, Claus Barchmann, John Peterson och John Berglund. Dessutom fanns det delägare i Uddevalla och Köpenhamn. […]

Kommentera