Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Magnus Ramdahl

Magnus (Måns) Ramdahl kom i svenska flottans tjänst år 1709 som överstyrman. Han blev underlöjtnant 5/5 1712, konfirm. överlöjtnant 5/5 1714, skeppskapten21/2 1717, och fick avsked 17/2 1720.

Han tjänstgjorde bland annat på brigantinen Castor år 1714 samt på diverse kaparfartyg såsom Västgöten 1711 och fregatten Delphin år 1720. Delphin var utlånad till amiralitetet detta år. Själv var han också delägare i kaparen Sankt Peter från 24 juli 1716.

Han var gift med Christina Liedberg och dog sannolikt 1725. Änkan gifte om sig med Claes Lemmike.

Advertisements

3 Responses to Magnus Ramdahl

  1. […] ombord var Tage Lewerentz år 1710 följd av Magnus Ramdahl och Daniel Terlon år 1711 och 1712, 1715-16 vara Matthias Scheel kapten ombord och 1717 var det […]

  2. […] Befälhavare år 1717/18 var Fredrik Lind men 1720 då fregatten utlånades till kronan var det Måns Ramdahl som var befäl. Enligt vissa uppgifter bestyckad med 16 kanoner år 1717. Hade 16 kanoner år 1720. […]

  3. […] kaparbrev den 24 juli 1716. Redare var Måns Ramdahl ock Olof Holmgren. Kapten var Hans […]

Kommentera