Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Delphin (fregatt)

Kaparfregatt som tillhörde kommendören Martin Heldt. Troligen byggd av ek i London år 1702. Befälhavare år 1717/18 var Fredrik Lind men 1720 då fregatten utlånades till kronan var det Måns Ramdahl som var befäl. Enligt vissa uppgifter bestyckad med 16 kanoner år 1717. Hade 16 kanoner år 1720. År 1721 var skeppet 95 fot långt och kunde bära 26 kanoner samt var i dåligt skick.

Källa: Olof Traung, Lars Gathenhielm, 1952

Advertisements

2 Responses to Delphin (fregatt)

  1. […] 1719 kommendör. 1716-17 ägde han bland annat huckerten Hornbjässen samt fregatterna Delphin och […]

  2. […] på brigantinen Castor år 1714 samt på diverse kaparfartyg såsom Västgöten 1711 och fregatten Delphin år 1720. Delphin var utlånad till amiralitetet detta år. Själv var han också delägare i […]

Kommentera