Jürgensson Molsund

Jakob Jürgensson Molsund och Casper Jürgensson Molsund var två bröder av norsk eller dansk härkomst som var i svensk tjänst under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet. Båda två som kapare och Jakob Jürgensson Molsund också i den svenska flottan. De nämns under olika namn i olika källor, bara Jürgensson i efternamn, bara Molsund och ibland Jürgensen.

I den svenska flottan blev Jakob Jürgensson Molsund e.o. underlöjtnant den 2/5 1710, underlöjtnant. 2/5 1711, konfirm. överlöjtnant 19/7 1716, skeppskapten 21/2 1717 Han tog avsked 17/2 1720 och dog 12 år senare. I svenska flottan tjänstgjorde han på fregatten Älvsborg 1713 och 1716 som överlöjtnant med Nils Nilsson som befäl. 1716 var Älvsborg hyrd av Lars Gathenhielm för kaperiverksamhet.

Som kapare var Jakob Jürgensson Molsund redan 1712 befälhavare på ett av Gathenhielms fartyg varvid han bland annat tog det danska skeppet Engelen Gabriel som pris. Han var också befälhavare på kaparfregatten Stenbocken år 1714, och på Svenska Islandsfararen 1716-17.

Casper Jürgensson var bl.a. kaparkapten på fregatten Göta Lejon år 1710-1712 och gallioten Mercurius år 1716

Advertisements

3 Replies to “Jürgensson Molsund”

  1. Pingback: Älvsborg | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Svenska Islandsfararen | Det gamla Göteborg

  3. Pingback: Göta Lejon (fregatt) | Det gamla Göteborg

Kommentera