Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Älvsborg (fregatt)

46-kanoners fregatt i den svenska flottan med cirka 160 personers besättning. 1710-12 med Georg Christoffer Wagner (-1735) som kapten.

År 1716 utlånad till Lars Gathenhielm för att användas som kapare. Hade då Nils Nilsson (-1733) som befäl med Jakob Jürgensson Molsund som överlötjnant. Förliste utanför Strömstad genom grundstötning under en svårt storm natten till den 27 september 1716. Fregatten hade ankrat upp i skydd av Hällerö för stormen, men förtöjningarna slet sig och skeppet grundstötte. Efter grundstötningen övergavs fartyget och sattes i brand för att hindra fienden för att tilllgodogöra sig delar av lasten och fartyget.

Efter tjänstgöringen på Älvsborg blev Nils Nilsson befälhavare på Le Comte de Mörner (Greve Mörner) medan Jakob Jürgensson Molsund blev kapten på Svenska Islandsfararen.

Advertisements

2 Responses to Älvsborg (fregatt)

  1. […] tog avsked 17/2 1720 och dog 12 år senare. I svenska flottan tjänstgjorde han på fregatten Älvsborg 1713 och 1716 som överlöjtnant med Nils Nilsson som befäl. 1716 var Älvsborg hyrd av Lars […]

  2. […] 1718 Victoria, galliot, 1715 Vinthunden (I), galliot, 1710-1712 Vinthunden (II), galliot, 1715- Älvsborg, fregatt, […]

Kommentera