Älvsborg (fregatt)

46-kanoners fregatt i den svenska flottan med cirka 160 personers besättning. 1710-12 med Georg Christoffer Wagner (-1735) som kapten.

År 1716 utlånad till Lars Gathenhielm för att användas som kapare. Hade då Nils Nilsson (-1733) som befäl med Jakob Jürgensson Molsund som överlötjnant. Förliste utanför Strömstad genom grundstötning under en svårt storm natten till den 27 september 1716. Fregatten hade ankrat upp i skydd av Hällerö för stormen, men förtöjningarna slet sig och skeppet grundstötte. Efter grundstötningen övergavs fartyget och sattes i brand för att hindra fienden för att tilllgodogöra sig delar av lasten och fartyget.

Efter tjänstgöringen på Älvsborg blev Nils Nilsson befälhavare på Le Comte de Mörner (Greve Mörner) medan Jakob Jürgensson Molsund blev kapten på Svenska Islandsfararen.

Advertisements

2 Replies to “Älvsborg (fregatt)”

  1. Pingback: Jürgensson Molsund | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Lars Gathenhielm | Det gamla Göteborg

Kommentera