Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Abraham Falkengrén

Abraham Falkengrén föddes 1686-06-06 i Bohuslän. Han blev volontär vid amiralitetet 1701, konstapel mat 1704-02-20 och konstapel 1708-12-30. Extra ordinarie underlöjtnant blev han 1710-05-06, underlöjtnant 1711-07-30 och överlöjtnant 1716-01-11. Från 1717-07-03 skeppskapten och placerad vid Ölands sjögasteregemente 1717-09-18. 1771-1718 var han kaparkapten på huckerten Hornbjässen som tillhörde Lars Gathenhielm och från 1718 Ingela Gathenhielm.

År 1718 var han befälhavare på fregatten Varberg som svågern Lars Gathenhielm lånat ut till flottan. 1720 blev han tillfångatagen av ryssarna vid Ledsund där han var befälhavare på Le Wenguer, en fregatt som flottan lånat av Ingela Gathenhielm.

Amiralitetskapten 1729-01-14, varvsmajor 1735, ekipagemästare 1741-04-17 och schoutbynacht 1742. 1743-02-28 blev han viceamiral och sen bleva han amiral och amiralitetsråd 1749-05-31. Dog 1752-11-03 i Karlskrona och begraven i stadskyrkan, Karlskrona.

Gift 1718-04-02 med Christina Hammar, död 1752-06-19 i Karlskrona. Hon var dotter till Olof Hammar i Onsala och syster till Ingela Gathenhielm (född Hammar).

Advertisements

2 Responses to Abraham Falkengrén

  1. […] 1720 hyrdes fartyget ut till amiralitetet med Abraham Falkengrén som befäl. Senare samma år erövrades Le Wenguer av Ryssland i ett sjöslag vid Ledsund på […]

  2. […] som år 1716 tillhörde Martin Heldt och med Berend Schierna som befälhavare.  1717-18 var Abraham Falkengrén befälhavare och från 1718 ägdes huckerten av Ingela Gathenhielm, svägerska till Falkengrén. […]

Kommentera