Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Hornbjässen

Kaparehuckert som år 1716 tillhörde Martin Heldt och med Berend Schierna som befälhavare.  1717-18 var Abraham Falkengrén befälhavare och från 1718 ägdes huckerten av Ingela Gathenhielm, svägerska till Falkengrén. 1717 tog den ett dansk fartyg som pris. Värdet var 26 000 dlr smt.

1720 hade Gathenhielm sålt fartyget till Erik Siöblad och Christoffer Hedenberg som detta år hamnade i tvist med Ingela Gathenhielm om 6 st sexpundiga kanoner som hon lånat ut till Hornbjässen.

Advertisements

3 Responses to Hornbjässen

  1. […] Föddes som Berend Schierna (eller Scherna) som son till Magnus Schierna,  1689-05-10 i Båstad, Kristianstads län. I kofferditjänst, dvs i handelsflottan, 1702–1704. Volontär vid amiralitetet 1704. Lärstyrman därst. s. å. Medelstyrman 1708. Extra ordinarie underlöjtnant 1710-12-05.  Åren 1711-172 var han kapten på kapargallioten Förgyllda Eschaloupen som ägdes av Lars Gathe, Olof Knape med flera från Onsala. Över- och kaptenlöjtnant 1716-01-11. 1716 var han kaparkapten ombord på kapareschaloupen Braxen som ägdes av Lars Gathenhielm liksom på kaparhuckerten Hornbjässen. […]

  2. […] (galliot), 1714- Hoppet (fregatt), 1711- Hoppet (pinass), 1715-1716 Hoppet (eschaloupe), 1717- Hornbjässen, 1716-1721 Håckebåten Höken (brigantin), […]

  3. […] Heldt var kaparredare och från 14/7 1719 kommendör. 1716 ägde han bland annat huckerten Hornbjässen och fregatten […]

Kommentera