Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Le Wenguer

Fartyg som seglade till Göteborg från Frankrike med last år 1718 med de franska köpmännen Thomas Hanington och Lejordin Laurent som ägare. De sålde fartyget till Ingela Gathenhielm som utrustade det till kapare med 36 kanoner. 1718-19 var det under befäl av Martin Röhl.

Från 1720 hyrdes fartyget ut till amiralitetet med Abraham Falkengrén som befäl. Senare samma år erövrades Le Wenguer av Ryssland i ett sjöslag vid Ledsund på Åland där hon stred tillsammans med några andra fregatter mot den ryska skärgårdsflottan.

Kallades också Le Vainqueur.

Advertisements

One Response to Le Wenguer

  1. […] Le Duc de Berg, 1716- Le Esperance, 1717- Le Fripon, 1718- Le Triumphant, 1710- Le Trompeur, 1716- Le Wenguer (Le Vainquer), 1718-1720 Lilla Jägaren, 1710- Lillia, 1715- Lokatten, 1716- Louis et Anne, […]

Kommentera