Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Anna Ahrenbergs Italienska Lektorsfond

Anna Ahrenberg donerade på sin 70-årsdag år 1931 100 000 kronor vilket blev grunden till Anna Ahrenbergs Italienska Fond med syfte att tillsätta en lektor i Italienska vid Göteborgs Universitet.

Av fondens avkastning skall årligen minst 5 % läggas till fondens kapital. Återstoden skall i huvudsak användas till avlönande av en lektor i italienska språket vid Göteborgs Universitet, vilken tillsätts för högst tre år i sänder.

Fonden som vid utgången av 2015 hade en förmögenhet på 4,6 miljoner kronor förvaltas av Göteborgs Universitet. Universitetet förvaltar också den mindre Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond.

Advertisements

One Response to Stiftelsen Anna Ahrenbergs Italienska Lektorsfond

  1. […] m.fl. ändamål. Detta var inte hennes första donation, 1931 hade hon donerat 100 000 kr till Stiftelsen Anna Ahrenbergs Italienska Lektorsfond. Andra stiftelser och fonder hon donerat till är Anna Ahrenbergs stiftelse, Stiftelsen Anna […]

Kommentera