Virgin och Ostindien

En svensk familj där många medlemmar verkar ha arbetat i det Nederländska Ostindiska Kompaniet (VOC) var Virgin. Familjemedlemmar arbetade också i det Svenska Ostindiska Kompaniet.

Fredrik Adrian Virgin (1724-1773), son till Bernhard Virgin som var stor godsägare i Bohuslän och militär och hans fru Christina Hedvig von Köhler, arbetade troligen i det nederländska kompaniet. Hans brorson Johan Claes Virgin (1754-1787) gjorde det helt säkert, bland annat arbetade han som kanonjär på skeppet Bot under en resa till och från Batavia 1781-83.

Christian Ludvig Virgin (1733-1808), yngre bror till Fredrik Adrian Virgin, tjänstgjorde för sin del troligen i Svenska Ostindiska Kompaniet och var troligen lärstyrman ombord på Prins Carl 1753-56. En Christian Virgin omnämns nämligen i Carl Fredrik Adlers medicinska journal från den resan:

Intressant är att det som vi kan uppfatta som »modernt« fanns redan då; till exempel tog han sig an lärstyrman Christian Wirgin, 20 år, med »Morbus febris Synocha. non putris«. Adler önskade åderlåta honom, »men som han aldrig giordt det förn, ansåg han denna operation med horreur. Jag gaf honom therföre in kl.8 Antispasmod. Scrup.«

En tredje bror, Carl Urban Virgin (1727-1811) hade en svåger, Gustaf Gyllenschruf (1717-??) som 1735 reste till Nederländerna och därefter arbetade i Nederländska Västindien som styrman.

Gustaf Henrik Virgin (1777-1808), sonson till Henrik Bernhard Virgin som var ytterligare en bror till ovan nämnda bröder, arbetade i Svenska Ostindiska Kompaniet (SOIC) där han började som jungmanDrottning Sophia Magdalena under resan 1792-94. Hans bror Samuel August Virgin (1785-1834) arbetade troligen också i SOIC och/eller VOC som ung.

I det nederländska kompaniets register finns också en Adolf Fredrik Virgin som arbetade som matros på skeppet Schelde 1787-88 under en resa till Batavia. Han tycks ha dött där i maj 1788. Han går inte att finna i Elgenstiernas Den introducerade svenska adelns ättartavlor så eventuellt tillhör han en annan gren av släkten Virgin än den svenska även om han var från Stockholm.