Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Poies

Thomas Poies (Pois) som dog 1753 var packhusinspektor vid Ostindiska Kompaniet i Göteborg. Han var gift med Brita Catarina Greiff (sannolikt släkt med superkargören Jacob Greiff). De hade tre söner, Georg Bogislav Poies (-1763), Nils Poies och Jacob Poies. Alla tre sönerna arbetade också för Svenska Ostindiska Kompaniet.

Georg Bogislav Poies var 1739 skrivare på Göteborgs rådhusrätt. Gjorde en ostindisk resa 1740-42 och vare sen andrestyrman på Götheborg 1743-45, tredjestyrman på Freeden 1746-47, andrestyrman på Hoppet 1748-49, Prins Carl 1750-52 och Enigheten 1754-55. Därefter förstestyrman på Enigheten 1757-58 och Prins Carl både 1760-61 och 1763-64. På den sistnämnda resan avled han på utresan. Han var gift med Eva Conradia Helling och de hade i alla fall minst två döttrar, tvillingarnaPetronella Conradia och Nisella Jacobina Poies.

Av de andra bröderna var Nils Poies femtestyrman på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1746-47 och tredjestyrman på samma skepp 1748-50. Han var därefter andrestyrman på Enigheten 1751-53, på Prinsessan Sophia Albertina 1755-56 och Prins Carl 1758-59.

Jacob Poies var skeppsgosse på Cronprinsessan Lovisa Ulrica 1748-50, kadett på Hoppet 1751-54 samt lärstyrman på Prins Friederic Adolph 1756-57 och på Prinsessan Sophia Albertina 1758-59. Efter det var han lärstyrman på Prinsessan Sophia Albertina 1760-61 samt tredjestyrman på Stockholms Slott 1764-65.

Advertisements

2 Responses to Poies

  1. […] 1742. Han var därefter andrestyrman på Prins Carl 1763-64 och fick efter att förstestyrmannen Georg B. Poies och kaptenen Johan Rundsten dött överta befälet […]

Kommentera