Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Stiftelsen Caroline Wijks donation

Stiftelse som grundades genom en donation av Caroline Wijk (född Dickson).

Stiftelsens ändamål är att ge bidrag åt barnfamiljer som har en handikappad familjemedlem och som av det skälet behöver någon form av stöd eller avlastning.

2014 var stiftelsens tillgångar 6,8 miljoner SEK. Förvaltare är Göteborgs stad.

Advertisements

Kommentera