Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Joachim Dähn

Joachim Dähn föddes i Klein Sarau i Lauenburg 1824 och avled i Göteborg 1894. Han kom hit som murargesäll. Han grundade dock snart en egen byggnadsfirma som han under många år drev med stor framgång. Som kompanjon hade han en tid byggmästaren och arkitekten Eduard Leo. Tillsammans med P.J. Rapp, F.O. Peterson och August Krüger dominerade han byggandet i Göteborg vid mitten och i slutet av 1800-talet.

Dähn var bland annat byggmästare för gamla Stadsbiblioteket i Göteborg, August Th. Carlsons villa i Vasastan (nuvarande Odd Fellows-huset), Storgatan 25/Erik Dahlbergsgatan 4, Hagakyrkan,  och den gamla Arkaden som numera är rivet.

Sonen Herman Dähn (-1906) tycks ha  fortsatt byggnadsverksamheten i egen firma. Bland byggnader han byggts nämns det sen länge rivna Cirkus.

Advertisements

4 Responses to Joachim Dähn

  1. […] Dresden och till Göteborg 1857. Som byggmästare och arkitekt arbetade han en tid tillsammans med Joachim Dähn. Under flera år var han den kommunala drätselkammarens sakkunnige ledamot som […]

  2. […] i Dresden. Han flyttade till Göteborg år 1884 för att arbeta som arkitekt för byggmästare Joachim Dähn. Blev 1894 svensk medborgare men flyttade tillbaks till Tyskland år 1905 men tycks senare ha […]

  3. […] Villa Dalfrid stod klar år 1906. Arkitekt var Gustaf Elliot och byggmästare Herman Dähn (firma J. Dähn). På grund av ekonomiska problem sålde han villan redan 1909 tillsammans med en stor del av sin […]

  4. […] honom, G. D Kennedy, Christan Röhss och några andra som delägare. De anlitade byggmästare var Johan Joachim Dähn och arkitekten Franz Louis Enders som fick uppdraget att rita två sexvåningsbyggnader med […]

Kommentera