Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Villa Beyer

Villa Beyer på Viktor Rydbergsgatan 20 i Lorensbergs villastad ritades av Arvid Bjerke för kapten Henning Beyer, österrikisk konsul och styrelseledamot i det nystartade AB Volvo. Huset färdigställdes 1921.

Familjen Beyer bodde på Viktor Rydbergsgatan 20 tills 1936 då de tvingades sälja i Kreugerkraschens efterdyningar. Huset övergick då till att bli direktörsbostad åt SKF i likhet med Wijks villa. 1954 köptes Villa Beyer av Uno Ranch, som gjort sig en förmögenhet på att sälja motorcyklar och bilar.

Uno Ranch blev en av de sista privatpersonerna att bo i området och när han dog 1999 testamenterade han hus och bohag till Frälsningsarmén som 2002 sålde Villa Beyer vidare till fastighetsbolaget Ernst Rosén. Därefter stod huset tomt i många år och blev bland annat ockuperat som en del i kampen mot bostadsbristen. Till slut renoverades huset av Ernst Rosén ihop med Semrén & Månsson. Idag består huset av sex separata ägarlägenheter.

Villa Beyer

Advertisements

One Response to Villa Beyer

  1. […] och flygare. Han var son till kaffefabrikören Wilhelm Ranch. Från 1954 till död bodde han i Villa Beyer i Lorensbergs […]

Kommentera