Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

One Response to Gunnar Tellander

  1. […] Gullberg (1895–1968) och från 1938 med Stina Tellander (1910–2004), dotter till ingenjör Gunnar Tellander och Greta Mark. Han hade barnen Ulrika och Tomas (födda 1925), Per (född 1939), Johan (född […]

Kommentera