Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Johan Håkan Leffler

Johan Håkan Leffler var född i Stockholm 1745 som son till överinspektören vid Stora Sjötullen i Göteborg Anders Tobiasson Leffler och Margareta Charlotta Ekebom. Han fick burskap i Göteborg 1770. Blev mäklare och skeppsklarerare 1781. Avled i Göteborg 1813.

Gift första gången 1770 med Elisabeth Kullman, född 1752, död 1791, dotter till handlanden i Göteborg Sven Ericsson Kullman, född i Vänersborg 1715, död 1762 och Maria Hülphers, född 1731, död 1787. Förmögenheten uppgick vid bouppteckningen efter Maria Hülphers år 1787 till 1 972 rdr: en fastighet vid Västra Hamngatan värderades till 333:16 rdr. De fick bl.a. barnen Anders Leffler d.y. (1773-1855), Niclas Leffler (1775-1828), Sven Peter Leffler (1776-1850), Eric Magnus Leffler (1779-1854), Carl Leffler (1781-1828),  Gustav Leffler (1786-1858) och John (Johannes, Johan) Leffler (1789-1853) plus ytterligare några barn som inte tycks ha överlevt till vuxen ålder. Elisabeth Kullman hade tidigare troligen varit gift med Niklas Heegh d.y.

Johan Håkan Leffler gifte om sig 1797 med Sara Margareta Thuring, född 1761, död 1846 (hennes andra gifte), dotter till kassören vid acciskammaren, lanttullinspektoren Lars Georg Thuring och Helena Kollinius, död 1801.

Advertisements

5 Responses to Johan Håkan Leffler

  1. […] Johan Håkan Leffler […]

  2. […] Leffler föddes i Göteborg år 1773 som son till Johan Håkan Leffler och Elisabeth Kullman och dog i Göteborg år 1855. Gift med Maria Lovisa Brink (1781-1857), dotter […]

  3. […] < Föregående post | Nästa post > […]

  4. […] Robert Leffler var som till Niclas Leffler (1775-1828) och sonson till Johan Håkan Leffler. Han var målare och konstnär, f. 17 jan. 1811 i Göteborg, d. där 1853. Var på 1830-talet elev […]

  5. […] Detta då familjer Leffler här hade sin stadsmäkleri och skeppsmäklerifirma. Firman startades av Johan Håkan Leffler men den framgångsrikaste stadsmäklaren (en slags bankir) var J.A. Leffler som drev firman ihop […]

Kommentera