Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

August Kjellberg

August KjellbergCarl August Kjellberg, född 10 mars 1853 i Göteborg, död 4 maj 1925 i Göteborg, var en svensk affärsman och kommunpolitiker. August Kjellberg var son till grosshandlare Carl Ossian Kjellberg och Ingeborg Arnoldsson. Han gifte sig den 9 januari 1875 med Elisabeth (Eliza) Gibson (1853-1934), dotter till brukspatron William Gibson och Margret Thornton Holliday. De fick sex barn: Carl Ossian (1875-1950), Gunhild (f.1877), William Gibson (1878-1950), Valborg (1880-1956), Margareta Eliza (1881-1951) och Jonas Anders (f.1892). Hans bröder var Jonas HR C:son Kjellberg och Knut Kjellberg.

Efter läroverksstudier i Göteborg studerade Kjellberg vid Ryssbylunds lantbruksskola och Rostocks handelsinstitut. Han blev därefter anställd i faderns firma J. A. Kjellberg & Söner från 1870, prokurist där 1875-1882, delägare 1883-1891 och chef för firman 1891-1896. Han var verkställande direktör för Kramfors AB 1886-1894 och verkställande direktör för Göteborgs Enskilda Bank 1896-1905 samt dess styrelseordförande 1905-1922. Kjellberg var tysk konsul i Göteborg 1879-1893.

Vidare var han ordförande i styrelsen för Lindholmens Verkstads AB 1912-1925, han satt i styrelsen för Lödöse-Lilla Edets Järnvägs AB och i Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle, ledamot av styrelsen för; Bergslagernas Järnvägs AB 1903-1925, AB Bofors-Gullspång, Boye & Thoresens Elektriska AB, AB Rämen-Liljendahl, Göteborgs Bell Telefon AB och AB Göteborgs teater. Han var ordförande i Allmänna Pensions- och Änkekassan i Göteborg, ledamot av styrelsen för AB Göteborgs Frihamn. Fullmäktig i handelsföreningen i Göteborg 1890-1906, ordförande i handelskammaren i Göteborg 1906-1924, ledamot av handels- och sjöfartsnämnden 1891-1923, varav som vice ordförande 1906-1911 och ordförande 1912-1923, ordförande i styrelsen för Göteborgs handelsinstitut 1913-1924 och ledamot av styrelsen för Stiftelsen Kjellbergska flickskolan. För utvecklingen av Bergslagernas Järnväg spelade han en stor roll liksom för återköpet av AB Bofors år 1898.

Kjellberg var ledamot av Göteborgs stadsfullmäktige 9 juni 1899-30 november 1914, av styrelsen för Sjömanshemmet till minne av konung Oscar II och drottning Sophias silverbröllop 1886-1888, av styrelsen för Allmänna och Sahlgrenska sjukhuset 1900-1903, av styrelsen för Renströmska fonden 1913-1914 och av styrelsen för Wilhelm Röhss donationsfond 1914-1924. Ledamot av kyrkofullmäktige 1883-1885, 1887-1891 och 1897-1900.

Åren 1910–1911 tillhörde Kjellberg första kammaren (som högerman), vald av Göteborgs stads valkrets. Han var ledamot av Järnvägsrådet 1924-1925. Under villkor att en handelshögskola i Göteborg kom till stånd före 1925, donerade han 1918 till denna 100 000 kronor, vilket var den första donationen för detta ändamål.

Kjellberg blev ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1918.

Texten i huvudsak från Wikipedia

Advertisements

9 Responses to August Kjellberg

  1. […] och grosshandlaren Carl Kjellberg och Ingeborg Arnoldsson (1829-1885). Han var bror till August Kjellberg och Knut Kjellberg. Jonas Kjellberg gifte sig i Jönköping den 20 mars 1900 med Anna Maria […]

  2. […] i Karlskrona, Lars August Arnoldsson och Fredrika Wilhelmina Raphael. Barn: Ingeborg (1851-1936); August Kjellberg (1853-1925); Hildegard (1854-1918); Ernst Anders (1856-1935); Jonas Kjellberg (1858-1942); Amalia […]

  3. […] Gibson Kjellberg (1878—1950), son till August Kjellberg, utexaminerades 1899 som agronom från Alnarp och var länge lantbrukare men blev 1912 direktör […]

  4. […] bildades Järnvägsaktiebolaget Göteborg – Särö av professor August Wijkander, konsul C. A. Kjellberg, August Carlson, Hans Ygberg, Axel Jonsson, A. O. Wilson, Em. Fischer samt jur. dr Bertil Wijk. […]

  5. […] 1901 bildades Järnvägsaktiebolaget Göteborg–Särö (GSJ) av professor August Wijkander, konsul C.A. Kjellberg, grosshandlarna August Carlson, Emanuel Fischer, Axel Jonsson, H.L. Ygberg och A.O. Wilson samt […]

  6. […] som huvudägare, men James Hammarberg och Arthur Seaton var delägare. I det nya bolaget var Carl August Kjellberg VD åren 1886-94, James Hammarberg åren 1894-96 och Arthur Seaton 1896-1907. 1907 såldes Kramfors […]

  7. […] konsul Carl Aug. Kjellberg, vice Ordförande: konsul Johan E. Ekman, samt konsul Maximilian Leman, grosshandlarne Herman […]

  8. […] i Jakobsdal, då ännu inte en del av Göteborg. Huset och hagen ägdes under många år av konsul August Kjellberg. Gruppen hade samlats för att bilda ett skridskosällskap. De tolv stiftarna var Wilhelm Friberg, […]

  9. […] alla preferensaktierna i Lindholmen Verkstads AB till en kurs av 200%. Styrelsen kom att bestå av Carl August Kjellberg, Melcher Lyckholm, Wilhelm Hök, Eric Hallin och E. von […]

Kommentera