Atlanttrafik / Oceankompaniet

Del 17 av 25 i serien Rederier

Atlanttrafik bildades 1946 av Broströms och Trelleborgs Ångfartyg. Dessa rederier ägde 50% vardera. Atlanttrafik drev enbart kylfartyg och för de båda ägarrederierna var det också de enda helkylda fartyg man ägt. Broströms bildade ett särskilt bolag, Oceankompaniet som stod för Broströms del. Oceankompaniet fick egen skorsten och rederiflagga, vilket kan förefalla märkligt eftersom bolagets fartyg seglade under Atlanttrafiks skorsten och flagga. Så vitt jag vet kom Oceankompaniets egen skorsten aldrig till någon praktisk användning.

Oceankompaniet bildades som ett rederi under Svenska Orient Linien (SOL) och det var också SOL som fick ansvaret för Atlanttrafiks administration.

Atlanttrafiks första fartyg var Blue Ocean som levererades till Trelleborgs Ångfartyg från Kockums 1946 som det första av sex kylfartyg. Övriga fartyg i denna serie byggdes vid Eriksberg. Av dessa sex fartyg ägde de båda rederierna 3 var. Under hela bolagets levnad beställde de båda rederierna fartyg av samma storlek och till samma antal vid samma tidpunkt, om än vid olika varv. Trelleborg lade merparten av sina beställningar vid Skånska varv och Broströms hade ju sitt eget Varv, Eriksberg. Ett undantag från vad som tidigare nämnts är fartygsserien som levererades under 1960-61, här hade Trelleborgs 3 fartyg medan det för Broströms del ”fattas” ett fartyg i denna serie.

1968 bytte Trelleborgs Ångfartyg namn till Malmros Rederi AB. Under 1970-talets svenska sjöfartskris kom framförallt Trelleborgs/Malmros i stora ekonomiska svårigheter. Detta ledde till en omstrukturering som innebar att man 1981 helt hade avvecklat sitt sjöfartsengagemang. Detta innebar att Malmros också avvecklade sina intressen i Atlanttrafik. Atlanttrafik hade då redan i praktiken upphört som rederi efter det att det sista svenska fartyget sålts 1976.

Kommandobryggan

Källor:
Båtologen nr 5 1989 t.o.m nr 3 1990
Historik över Trelleborg/Malmros av Tomas Johannesson.
Boken Broströms 100 år
Göteborgs Sjöfartsmuseum, Arkivet.
Båtologen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim
Länspumpen, tidskrift utgiven av Klubb Maritim Västra kretsen.
Svensk Sjöfartstidning
Svensk Illustrerad Skeppslista
Browns Flags and Funnels
Sveriges skeppslista
Lloyds book of houses flags and funnels

Atlanttrafik
Atlanttrafik
Oceankompaniet
Oceankompaniet
MS Lake Eyre
MS Lake Eyre, byggd 1961 på Eriksberg

 

Serienavigation<< Svenska Orient LinjenAB Svenska Ostasiatiska Kompaniet >>
Advertisements

4 Replies to “Atlanttrafik / Oceankompaniet”

  1. Pingback: Svenska Orient Linjen | Det gamla Göteborg

  2. Pingback: Broströmskoncernens fall | Svensson

  3. Pingback: Broströms - sinnebilden för redarsocieteten | Svensson

  4. Pingback: Märkligt att fira 150-årsjubileum för företag som inte längre finns | Svensson

Kommentera