Lazarus om Johannes Fredrik Pettersson

Sveriges rikaste Pettersson föddes år 1809 å Kyrkesunds fiskläge, Klöfvedals socken, på ön Tjörn i Bohuslänska skärgården. Föräldrarne voro fattigt fiskarfolk. I barndomen och ungdomen fick han deltaga i skärgårdsbefolkningens mödosamma sträfvan för lifvets nödtorft, fick lära att salta torsk och kabiljo samt torka spillångor. Åfven fick han vara med i de Läs mer …

Svalin – sillsaltare och trankokare

Anders Svalin (1734-99) var först anställd hos Johan Carl Böker (1734-88) men fick senare fick burskap själv. Anders Svalin liksom brodern Peter Svalin (1729-98) var ägare av en rad sillsalterier. Peter Svalin var anställd som kontrollör vid Ostindiska Kompaniet och Anders Svalin köpte Tjolöholm i Halland där han sedan bosatte sig. Läs mer …

Jonas Kjellberg och sillen

Jonas Kjellberg (1752-1832) föddes på Kinnekulle men flyttade 1770 till Göteborg. Han fick där kontakt med herrnhutaren Johan Willin och fick snart anställning hos Gustaf B. Santesson, en annan herrnhutare som drev ett stort handelsföretag. 1775 grundade han tillsamman med Lars Hollbeck ett handelsbolag Hollbeck & Kjellberg. Läs mer …