Några landshövdingar

OM DE MÅNGA lysande krigare och statsmän, vilka under tidernas lopp beklätt landshövdingebefattningen i Göteborgs och Bohuslän, skulle hela böcker kunna skrivas, ty flera av dem och deras livsgärningar höra historien till. Här har jag emellertid, för att ej allt för mycket inkräkta på utrymmet, Läs mer …

AB Custos

AB Custos var ett investmentbolag som bildades 1937 för att överta aktierna i bolag som Skandinaviska Kredit övertagit under de ekonomiska kriserna på 1920- och 1930-talen. Bolaget övertog röstmajoriteten i bland annat Fastighets AB Hufvudstaden, Riddarhytte AB, Oxelösunds Jernverk AB, Wargöns AB, Marma-Långrörs AB, AB Läs mer …

Gyllenhammar- havremust, Skandia och Volvo

Gyllenhammar är den överlägset mest kända direktörsfamiljen i Sverige. Detta för Pehr G. Gyllenhammar (1935-) under lång tid tillhörde de allra mäktigaste i det svenska näringslivet. Han var VD för AB Volvo från 1970 till 1990, en post som han ärvde från sin svärfar Gunnar Läs mer …