Svenskar i tjänst hos det nederländska Ostindiska Kompaniet

Förutom i det Svenska Ostindiska Kompaniet arbetade ett mycket stort antal svenskar för det nederländska Ostindiska Kompaniet (VOC). Redan på 1600-talet började svenskar arbeta för VOC och på 1700-talet var det ganska många. Totalt beräknas 20 000 svenskar ha arbetat för VOC vilket är fler Läs mer …