Kvibergs kyrkogård

Anläggandet av Kvibergs kyrkogård går tillbaka till 1914 då en motion i Göteborgs stadsfullmäktige tog upp behovet av att utvidga Östra Kyrkogården. En utredning tillsattes för att undersöka en eventuell utvidgning alternativt anläggandet av en ny kyrkogård. Flera olika markområden runt Göteborg undersöktes. Området mellan Lärjeholm Läs mer …