Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings AB

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag är ett försäkringsbolag som bildades 1872 i Göteborg. Allmänt kallades företaget Allmänna. Initiativtagarna till bildandet av försäkringsbolaget var J.E. Gadelius (lärare vid Navigationsskolan), August Fröding och Joseph Heyman. Bolaget bildades samma år som Försäkrings AB Ocean, Sjöförsäkrings Aktiebolaget Ägir (Stockholm) och Läs mer …

Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag

Den 11 November 1872 utgick från hrr kaptenlöjtnant J.E. Gadelius samt grosshandlarne Aug. Fröding och Joseph Heyman en inbjudan till aktieteckning uti ett sjöförsäkringsbolag med benämning Sveriges Allmänna Sjöförsäkrings Aktiebolag hvars kapital skulle vara ”En million riksdaler, däraf Fyra Hundra Tusen riksdaler utgöra kontant inbetald grundfond Läs mer …