Svenska industrins män: James Keiller

»Äpplet faller icke långt från trädet» är ett ordspråk, som, ehuru vanligen användt i ond mening, äfven äger sin tillämplighet i god betydelse, så till vida som vi ofta se förträffliga anlag och värderika egenskaper gå i arf från fader till son. Det må derför Läs mer …

Alexander Keiller

Alexander Keiller, född 1 juli 1804 i Dundee, död 27 mars 1874 i Göteborg, var en brittisk-svensk industri- och affärsman. Han gifte sig 1830 med Marie Louise Wijk (1804–1886). Han var far till James Keiller, som 1906 donerade området kring Ramberget till Göteborgs stad, där Läs mer …