A.F. Lybeck

Anders Fredrik Lybeck föddes 1849-01-29 i Göteborg som son till Johan Lybeck (1810-1853) och Eva Maria Lundgren (1816-?) Inskriven vid Göteborgs Handelsinstitut 1865-1867. Verkade även som tillförordnad lärare i tyska där. Därefter anställning på F:a Rudolph Leffler i Gbg som var första svenska företag med export av smör Läs mer …

Ramm om Vestkustens Petroleum

Ingen naturprodukt har på så kort tid uppnått en så stor betydelse som petroleum; intet mineral har efterspanats så, som denna i sitt råa tillstånd illaluktande olja, icke ens guldets förekomstorter hafva så noga undersökts. Petroleumindustrien är ock ett märkligt exempel på den betydelse, som Läs mer …