Fredberg om Carl David Lundström och Rosenlund

NÄRA SKEPPSBRON, nedanför Lilla Otterhällans bergväggar frodades fordom en mängd vilda rosenbuskar, vilka enligt en gammal tradition skola ha givit platsen sitt namn. Tidigare, på 1700-talet, benämndes stället emellertid Rosselund och det kan ifrågasättas om inte detta stod i förbindelse med Hästbacken, eftersom häst på Läs mer …

Svenska industrins män: Carl David Lundström

I vårt lands förnämsta handelsstad vid vesterhafvet, vid foten af ett bland de forna fästningsverken i Göteborg reser sig Rosenlunds spinneri, en väldig fabriksbygnad i trenne våningar. Blotta anblicken af detta storartade etablissement, der allt är på omsorgsfullaste sätt anordnadt ej blott för åstadkommande af Läs mer …

Carl David Lundström

Carl David Lundström, född den 22 april 1809 i Örby prästgård, död den 11 februari 1879, var en svensk industriman. Han var son till prosten Niclas Lundström (1759-1853) och Maria Levgren (1789-1877).Han var gift med Anna Amalia Charlotta Bergman (1816-67), dotter till Lars Bergman. De hade barnen Carl Läs mer …

Lundström – Rosenlund

Carl-David Lundström (1809-1879), son till prästen Niclas Lundström och Maria Levgren, etablerade sig som köpman i Göteborg år 1834. Maria Levgren var dotter till grosshandlaren Lars Levgren (1784-1824) och syster till Anders Georg Levgren (1788-1857). Den vinhandelsfirma han grundade 1834 tillsammans med John Swalin, Lundström & Läs mer …