Bostadsföreningen Göteborg u.p.a.

För att möta befarad bostadsbrist beslutade Göteborgs stadsfullmäktige den 8 juni 1916 att till förening, som ville uppföra nya bostadshus med smålägenheter och vars stadgar var i enlighet med drätselkammarens inlämnade förslag, dels ikläda sig borgen för lån och dels utlåna visst belopp, tillsammans intill 95 % av byggnadskostnaderna, sedan utgående subventioner från stat och kommun frånräknats. Tomt för bebyggande uppläts enligt lag om tomträtt. Genom detta kan föreningen ses som ett allmännyttigt företag vid starten.

Med anledning av det beslutet inregistrerades samma år Bostadsföreningen Göteborg u.p.a. som under åren 1917—1918 uppförde tre hus, två i Bagaregården och ett i Kungsladugård (Majorna) med tillsammans 96 lägenheter. Cirka en tredjedel av lägenheterna uthyrdes till icke-medlemmar år 1951. Fastigheterna tycks formellt ha övertagits av föreningen år 1982. Idag är ingen lägenhet uthyrd med hyresrätt i föreningens tre hus och det totala antalet lägenheter har minskat till 66. 1 lokal är dock uthyrd med hyresrätt.

1951 bestod styrelsen av Axel Norén, Johan Andersson, Hjalmar Andersson, Carl Johansson och Carl Rydberg. Idag består styrelsen av Bertil Lidfeldt, Annika Hahne, Åke Allan Hjalmarsson, Christina Åkerman och Sebastian Andersson med Anton Linde och Sebastian Aldén som suppleanter. Föreningen som idag heter Bostadsrättsföreningen Göteborg är idag att betrakta som en helt vanlig bostadsrättsförening förutom att de har tre fastigheter på två olika håll i Göteborg.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.