Blidberg, Metcalfe & Co

Redan i slutet af 1700-talet förekommo i Göteborg skeppsklarerare och det var förenadt med vissa formaliteter att blifva anställd som sådan. Deras uppgift var och är dels att ombestyra allt, hvad befälhafvame hafva att fullgöra å tullkammare för att få sina fartyg ”klarerade”, dels ock att förmedla fraktaftal mellan rederier å ena samt köpmän eller aflastare å andra sidan. Hvad särskildt Göteborgsförhållanden angår, har denna affärsgren blifvit en viktig faktor i den utländska handeln och omsättningen, sedan under senare tider så många järnvägar här kommit att utmynna och transporterna från och till Trollhätte kanal tagit allt större omfång.

Till de förut i denna bransch arbetande firmorna kom det år 1901 stiftade bolaget Blidberg, Mctcalfe & Co.

Firman innehafves af David Blidberg, född 1863 och tillhörande en gammal aktad Göteborgssläkt, samt af Herbert Metcalfe, född 1875 i West Hartlepool. Den förre har utbildats för sin nuvarande affär genom tjänstgöring å ett af stadens större skeppsklarerarekontor.

Firman bedrifver hufvudsakligen befraktningsaffärer, men är därjämte agent för ”Det Forenede Dampskibsselskab” i Köpenhamn dels för dess reguliära båtar på Köpenhamn och Stettin och dels för dess godstrafik på transatlantiska hamnar. Den bedrifver ock speditionsaffär, en följd af den mängd transatlantiskt gods, som hit- och bortföres af ”Det Forenedes” ångbåtsflotta.

Axel Ramm

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.