Skogssällskapet

Skogssällskapet grundades 1912 som en ekonomisk förening för att återbeskoga södra Sveriges utarmade ljunghedar. I slutet av 1800-talet var de svenska skogarna skövlade på många ställen. Där inte svedjebruk och krig redan ödelagt skogarna hade träden förbrukats på annat sätt. Människor lämnade fattigdomen på landsbygden och flyttade till städerna, eller emigrerade till Amerika.

Trä var en efterfrågad råvara och användes i allt från skeppsbyggeri och silltunnor till byggnadsvirke och kolning. Edwin Ohlsson, affärsman inom trävaruindutrin, reste genom landet och såg förödelsen. Men han såg också möjligheter – att återbeskoga det utarmade landskapet och ge det nytt liv.

För att rädda skogsbeståndet behövde något radikalt göras. 1912 tog Edwin Ohlsson initiativet till att Sydvästra Sveriges Skogssällskap bildades som en ekonomisk förening genom ett upprop i Göteborgs högskolas aula.

Från starten var Skogssällskapets mål att främja skogshushållningen, och framförallt genom återplantering på dessa utarmade ljunghedar och därefter ombilda dessa till allmänningsskogar.

Under några decennier efter bildandet 1912 genomfördes stordåd, restaureringsinsatser av enorma dimensioner när flera hundratusen hektar vindpinad ljunghed återbeskogades.

Verksamheten spred sig också snabbt geografiskt, och snart fanns Skogssällskapet i större delen av landet. 1956 köpte Skogssällskapet all skogsmark från Åryd Bruk AB av arvtagarna till bolagets ägare Edwin Ohlsson.

1962 skedde stora förändringar av Skogssällskapets stadgar, bland annat omvandlades Skogssällskapet från förening till en allmännyttig stiftelse. Det var också 1962 som det skrevs in i stadgarna att vi också ska verka för naturvård.

Skogssällskapet är idag en allmännyttig stiftelse med en hållbar utveckling av skog och mark som målsättning. Stiftelsen står som ägare till en koncern med ett flertal bolag. Verksamheten bedrivs i de ägda bolagen med Skogssällskapet AB som moderbolag.

Kärnverksamheten är skogsförvaltning åt stora och små skogsägare. Kontor finns på cirka 25 platser utspritt över större delen av Sverige. 2016 förvaltar Skogssällskapets olika bolag cirka 500 000 hektar skog i Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norge och Finland. Bolaget äger själva 28 500 ha.

Skogssällskapets utbud inbegriper skogstjänster, ekonomisk planering och hjälp med fastighetsfrågor. Tidigare lanserade man företagets tjänster under parollen ”Din försörjning. Inte industrins.” eftersom Sverige under flera år hade Europas lägsta virkespriser.

Avkastningen från koncernens bolag går tillbaka in i den allmännyttiga stiftelsen och återinvesteras i kunskapsutveckling. Varje år delar stiftelsen ut cirka 15 miljoner kronor till forskning, utveckling och kommunikationsprojekt.

2 svar på ”Skogssällskapet”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.