Jonas Anders Kjellberg

Jonas Anders KJellbergJonas Anders Kjellberg, född 3 januari 1788 i Göteborg, död 23 januari 1877 i Tyska Christinae församling i Göteborg, var en svenskgrosshandlare och riksdagspolitiker. Han var riksdagsman för Göteborg 1840-41 och 1844-45.

Kjellberg var son till handelsman Sven Roland Kjellberg, och Christina Lovisa Lidholm. Gift i Göteborg 6 december 1822 med Amalia Tranchell (1804-1888). De var föräldrar till Carl Kjellberg. Sven Roland Kjellberg var i sin tur bror till Jonas Kjellberg.

J.A. Kjellberg kom att starta en egen handelsfirma skild från farbrodern Jonas Kjellbergs firma. I början importerade firman i huvudsak US-amerikanska produkter:

Efter faderns död 1800 vistades K hos kyrkoherden Kullberg i V Karup o bedrev studier i Lund, varefter han fick anställning hos styvfadern, köpmannen Niklas Laurén i Gbg o senare hos handlandena Christopher Lidbeck o Alexander Barclay. 1 okt 12 ingick han tillsammans med brodern Carl Fredrik o svågern Anders Broddelius i handelsbolaget J A & C F K & co. Bolaget upplöstes med utgången av 31, då C F K o A Broddelius utträdde. K fortsatte därefter handelsrörelsen med Johan Olof Gren som kompanjon till 46, då sönerna Carl Ossian o Jonas Henrik Reinhold upptogs som delägare under firma J A K & söner.

Till en början var företaget främst inriktat på import av amerikanska varor som bomull, tobak, socker, rom, kaffe, färgämnen o kryddor förutom vissa produkter från östersjöområdet som exempelvis hampa, lin o linfrö. Importen företogs delvis med egna fartyg. Snart utvidgade man handeln med export av järn o trävaror, vilket ledde till att K 35 köpte ett sågverk vid Lilla Edet (sålt 50) o 37 förvärvade Lo sågverk o 48 Kramfors sågverk i Västernorrlands län. Här anlades 54 den första ångsågen vid Ångermanälven. K:s förvärv av de norrländska sågverken är ett tidigt exempel på den geografiska förskjutning från det västsvenska produktionsområdet till Norrland, som är utmärkande för de stora gbgska exportföretagens investeringar vid mitten av 1800-talet.

Vid sidan av handelsrörelsen anlade K tillsammans med brodern en segelduksfabrik, som var i drift 22—50 o där direktimporterade råvaror kunde utnyttjas. Produktionen steg snabbt under 20-talet men överflyglades efter hand av tillverkningen vid det gibsonska segelduksväveriet. Under denna period ökade bomullsindustrins relativa betydelse i förhållande till linneindustrin, vilket efter H W Hummels konkurs 18 kom K tillgodo som medintressent i Sveriges första mekaniska bomullsspinneri, Gamlebokullen. 19—22 drev bröderna K dessutom en såpfabrik o i början av 30-talet en ättiksfabrik vid Lindholmen.

Handelshuset disponerade redan under 20-talet ett ansenligt rörelsekapital, men arvet efter farbrodern Jonas K (K 1) 32 gjorde det möjligt för K, sedan bolaget med brodern o svågern upplösts, att under 30-talet engagera sig i sågverksdrift o förlagsgivning till järnbruk. Särskilt vid mitten av 50-talet var firmans årsresultat mycket goda, o K fann det då lämpligt att dra sig tillbaka från affärerna

År 1815 köpte firma J. A. & C. F. Kjellberg hörnfastigheten Östra Hamngatan 19/Postgatan 20 efter John Hall d.y.s konkurs 1807, och huset kallades därefter för Kjellbergska huset. Det påbyggdes mot Östra Hamngatan till tre våningar 1863. På 1880-talet styckades tomten och den östra delen behölls inom familjen till 1920-talet.

J.A. Kjellberg deltog i riksdagarna 40—41 och 44—45 där verkade aktivt för näringsregleringens avskaffande inom en rad skilda områden, däribland järnhanteringen o sågverksindustrin. Efter farbroderns död flyttade han till Storebergs säteri.

Förutom de gena företagen hade han också en del andra uppdrag i näringsliv och politik, exempelvis som bisittare i Gbgs handelssocietet 24—28, led av styr för Gbgs sparbank 24—28, led av Kristine förs:s kyrkoråd 24—32 (ordf från 27), led av dir för Gbgs sjömanshus 30—32, av drätselkommissionen 31—35 och i styrelsen för K:ska flickskolan 32—66 (ordf 48—52 o 65).

3 svar på ”Jonas Anders Kjellberg”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.