Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Rancke

Kvarteret Sidenvävaren

Kvarteret Sidenvävaren omfattar fyrkanten Ekelundsgatan-Kungsgatan-Magasinsgatan-Vallgatan.

Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 1, tomt 56
Rote 1, tomt 57
Rote 1, tomt 58

Rote 2, tomt 43
Rote 2, tomt 44, Sylvius, Gothéen
Rote 2, tomt 45, Uttermarck, Hinsch, Rancke
Rote 2, tomt 46, Brandt, Beckman, Gaijen, Siögård, Geijer
Rote 2, tomt 47
Rote 2, tomt 48, Vogel
Rote 2, tomt 49, Lauterbach, Halbmeijer, Berg, Spång, Rancke,
Rote 2, tomt 50, Bergström, Wennerström, Hammardahl
Rote 2, tomt 51
Rote 2, tomt 52, Meijer
Rote 2, tomt 53, Valentin

Sidenvävaren

Advertisements

Kvarteret Larmtrumman

Kvarteret Larmtrumman omfattar Västra Hamngatan-Vallgatan-Korsgatan-Södra Larmgatan.

Göteborgs tomtägare 1637-1807

Rote 1, tomt 11, Kitz, Klinkow
Rote 1, tomt 12, Rancke, Liedberg, Bagge, Coopman
Rote 1, tomt 13
Rote 1, tomt 14
Rote 1, tomt 15, Landberg, Besien, Ullman
Rote 1, tomt 16, Pihl, Comenius
Rote 1, tomt 17, Linhult, Neresius, Ahlström
Rote 1, tomt 18, Roth,
Rote 1, tomt 19
Rote 1, tomt 20
Rote 1, tomt 21, Capellanstomten (ägdes av kyrkan under lång tid), Ekman, Kolleback, Busck
Rote 1, tomt 22
Rote 1, tomt 23
Rote 1, tomt 24, Wass, Werne
Rote 1, tomt 25, Rechsius, Thornton
Rote 1, tomt 26, Drake
Rote 1, tomt 27, Kjellander, Wallerius, Aurell, Hummel

Kvarteret Larmtrumman