Advertisements

Upptäck historien - Familjerna, företagen och handelshusen

Jonsson

Göteborgs Köpmansbank

Göteborgs Köpmansbank grundades 1873 med A.L. Reuterskiöld som ordförande och Conrad Hamberg som vice ordförande. Från 1878 var Per August Zethraeus VD och från 1879 också styrelseledamot. 1901 blev Conrad Hamberg ordförande. Övriga styrelseledamöter i början av 1900-talet var Axel Jonsson (från 1884), J.A. Florell (från 1890), Sten Helling (från 1900) och Gustaf Bratt (från 1900).

Banken hade från början sitt kontor på Södra Hamngatan 23. 1904 köptes banken av Skånes Enskilda Bank som då var Sverige största bank. Genom köpet fick Skånes Enskilda Bank ett kontor i Göteborg. 1912 flyttade kontoret till en nybyggd bankbyggnad på Västra Hamngatan 7.

1910 fusionerades Skånes Enskilda Bank med Skandinaviska Kredit AB.

Advertisements

Åke Jonsson

Albert Åke Axel Jonsson, född 7 augusti 1919 i Särö, Hallands län, var en svensk diplomat. Han var son till Axel Jonsson och Sigyn Janson. Gifte sig 1958 med Gunnel Sahlin (född 1924), dotter till direktör Gustaf Sahlin och Sivi Michelson.

Han tog pol.mag. i Uppsala 1942 och blev attaché vid Utrikesdepartementet (UD) 1942. Jonsson tjänstgjorde i Rom 1942, New York 1943, Washington, D.C. 1943, Sydney 1946, Canberra 1947 och vid UD 1948. Han var förste ambassadsekreterare i London 1952, Bern 1954, London 1955, Washington, D.C. 1955, Mexico City 1955, ambassadråd där 1959 och i Köpenhamn 1961-1963 samt chargé d’affaires där 1963. Jonsson var därefter sändebud i Montevideo 1964-1969, Beirut, jämväl i Amman, Damaskus och Nicosia 1969-1974, Riyadh 1969-1974, Sanaa 1971-1974 och i disponibilitet 1974. Han var director of international relations vid Världsnaturfonden i Morges 1974-1977 och diplomatisk rådgivare där från 1978 samt vid World Conservation Centre i Gland från 1980.

Jonsson var ordförande i svenska GATT-delegationen i Punta del Este 1967. Han var ledamot i European Advisory Board Albany International i New York, USA 1977 och styrelseledamot i Martel Catala et Cie från 1978 och Securities Atlanta Corporation från 1982.

Axel Jonsson d.y.

Axel JonssonAxel Jonsson, född 16 maj 1888 i Göteborg, död 11 januari 1950, var en svensk direktör och generalkonsul. Son till Axel Jonsson och Ragnhild Lundgren.

Gifte sig första gången år 1914 med Sigyn Janson (död 1934, dotter till J. Albert Janson och Elin Broström), andra gången 1941 med Maud Sundström och tredje gången 1949 med Catherine Potter. Fick i sitt första äktenskap barnen Ingela Jonsson (född 1916), Ragnhild Jonsson (född 1917), Åke Jonsson (född 1919) och Maud Jonsson (född 1926).

Studerade vid handelsskolan i Dresden 1904, Lübeck 1905, Antwerpen 1906 och London 1907-1909. Hemkommen vid 22 års ålder startade han handelsfirman Jonsson & Krafft, där han var verksam till 1919.

I början av 1919 tillträdde Axel Jonsson posten som direktör för Ångfartygs AB Göta Kanal. Aktiemajoriteten hade just förvärvats av ett konsortium av göteborgsföretagare lett av skeppsredaren Dan Broström. 1929 blev han chef för AB Svenska Amerika Linjen där han efterträdde Axel Carlander.

Han var ledamot av styrelsen för Svenska Amerika Linien, Ångfartygs AB Tirfing, Svenska Lloyd, Hallandsbolaget, Rederi AB Göteborg-Fredrikshavn-Linjen (Sessan), AB Göta Kanal, Sveriges Redareförening, Sveriges Ångfartygs Assuransförening, AB Götaverken, Eriksbergs Mekaniska Verkstad AB och Försäkring AB Atlantica.

Dessutom var Axel Jonsson vice ordförande i Sveriges allmänna sjöfartsförening, ledamot av styrelsen för Svenska turisttrafikförbundet, AB Nordisk Resebyrå och Svensk-amerikanska nyhetsbyrån, vice ordförande i Riksföreningen för svenskhetens bevarande i utlandet, ledamot av styrelsen för Sverige-Amerikastiftelsen, ordförande i Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna, ledamot av styrelsen för Nora Bergslags Järnväg AB, Broströms Linjeagentur, SILA, Göteborgs konstförening, Röhsska museets vänner, Göteborgs museum och Göteborgs turisttrafikförening.

Från 1933 var han också italiensk generalkonsul i Göteborg.

Axel Jonsson d.ä.

Axel Johan Henrik Jonsson föddes den 12 september 1844 som son till Gustaf Jonsson och Mathilda Kafle. Han var gift med Ragnhild Lundgren. De hade sönerna Rolf Jonsson, Axel Jonsson, Folke Jonsson och Frej Jonsson samt dottern Ruth Jonsson som gifte sig med Hjalmar Atterbom. Axel Jonsson dog den 7 juli 1931.

1861 reste han till Göteborg där hans snart fick arbete i firman F.W. Hasselblad. Efter en kort tid där tog han istället arbete i Sven Renströms handelshus. Sven Renström testamenterade vid sin död en större summa pengar till Axel Jonsson och andra anställda. Bl.a. med hjälp av detta kapital kunde Jonsson sedan starta firman Jonsson, Sternhagen & Co AB ihop med Harald Sternhagen år 1872.

Åren 1870-71 arbetade Axel Jonsson vid firman Pannifex i Paris (agent för Sven Renström). Men han lämnade Paris i juli 1870 när tyska soldater närmade sig staden. Han rest då till Trouville och Le Havre. I april 1871 var han tillbaks i Paris hos Pannifex. Han upplevde därefter Pariskommunen innan han återvände till Sverige. Innehavare av firman Sven Renström var nu Peter Hammarberg som lånade Axel Jonsson pengar för att starta en egen firma ihop med Harald Sternhagen.

Efter starten av firman investerade Axel Jonsson i Göteborgs Handelskompani, ett spekulativt finansbolag lett av D.O. Francke. Såväl han som Harald Sternhagen arbetade en tid på Handelskompaniets stockholmskontor där de bland annat spekulerade i aktier både för Handelskompaniets och egen räkning. Han sålde dock sina aktier i Göteborgs Handelskompani innan bolaget kollapsade och gjorde därmed en vinst. Därefter arbetade han två år i Göteborgs Köpmansbank.

Han arbetade också åt bankiren Cervin då denne tillsammans med bland annat Alexander och James Keiller köpte upp ett stor vassområde (Lundbyvass) och en del omkringliggande mark på Hisingen genom bolaget Hisingstad AB. Jonsson, Sternhagen & Co blev så småningom ägare av en tredjedel av företaget. Vassarna torrlades och en tredjedel av marken såldes till Keillers Mekaniska Verkstad (Göteborgs Mekaniska Verkstad, AB Götaverken). Även Göteborgs stad köpte större markområden och tomter för privata. Så småningom hade all mark sålts och ett litet samhälle byggs upp som länge kallades Hisingstad men numera kallas stadsdelen som ligger där för Kvillestaden även om den officiellt heter Brämaregården.

Jonsson, Sternhagen & Co

Del 8 av 21 i serien 1800-talets handelshus

Jonsson, Sternhagen & Co AB grundades 1872 av bl.a. Axel Jonsson d.ä. och Harald Sternhagen. Företaget var både en speditionsfirma och ett rederiföretag med fokus på export av trävaror men även som förmedlare av järn och stål på export. Redan vid mitten av 1880-talet var firman bland de största järnexportörerna i Göteborg.

1873 bildads Förnyade Ångfartygs AB Götha med Jonsson, Sternhagen & Co samt Aug. Carlson & Co som huvudintressenter. Styrelsen bestod av Harald Sternhagen, August Carlson och kaptenen J.F. Strömberg. Ledningen av Götha låg hos firman Jonsson, Sternhagen & Co.

Jonsson, Sternhagen & Co var också ägare av en tredjedel i Hisingstad AB som utvecklade och exploaterade Lundbyvass och det som idag kallas Kvillestaden.

Harald Sternhagen drog sig tillbaka både från familjefirman och Götha år 1908 och istället blev Fritz Sternhagen chef och när denne dog 1939 övertog Hakon Sternhagen ledningen av de två företagen. Folke Jonsson, son till Axel Jonsson d.ä. övertog faderns del i firman och var också han i firmans ledning. När han dog 1944 inköptes såväl Jonsson, Sternhagen & Co som Götha av Adolf Bratt & Co.

1957 köptes Jonsson, Sternhagen & Co tillbaks av William Jonsson, sonson till Axel Jonsson d.ä.