Sankta Birgittas kapell

Kapellet som ligger i Klippan uppfördes, under ledning av bruksbyggmästaren Daniel Gabrielsson, på uppdrag av David Carnegie d.y. under åren 1856−1857 och invigdes den 1 juni 1857. Förlagan i Skottland hade invigts 1855. Arkitekt var Adolf W. Edelsvärd.

Tomtmarken på 3 937 kvadratalnar köpte Carnegie av Göteborgs stad år 1856. Byggkostnaden var 30 000 eller 25 000 riksdaler och kapellet var 96 fot långt och 36 fot brett samt rymde 400 personer. Kapellet fick fasader av rött fogstruket tegel med detaljer av gul ”klinkert” på en fotmur av granit. Taket täcktes med skiffer. Öppna, spetsbågiga trätakstolar höll upp kyrkorummets dubbla spåntade tak. Väggarna blev ljust finputsade och golvet lades med breda träplank.

Kyrkans förste predikant var Julius Glasell, som samtidigt var bataljonspredikant på det intilliggande Nya Varvet. I mitten av 1870-talet efterträddes han av pastor Edvard Österman. Därefter kom Svante Ekman, som stannade i tre år och blev den siste predikant som avlönades av bruksledningen. Fram till 1892 hade kyrkan egna präster men därefter stod Carl Johans församling för prästerna.

År 1919 överlämnades kapellet, på vissa villkor, till Carl Johans församling för en tid av 25 år, då församlingen tog över större delen av kyrkans bruk och skötsel. Konstnären Albert Eldh svarade under åren 1920−1921 för ny konstnärlig utsmyckning av kapellet.

En första genomgripande renovering utfördes år 1937, då altaret fick en ny utforning och försågs med en altartavla utförd av göteborgskonstnären Saga Walli. Nya korfönster och sidofönster sattes in, och de gamla korfönstren flyttades över till den västra gaveln. Kapellet fick även ett nytt golv av betong, nya ljuskronor samt utökning av antalet sittplatser. Sakristian, som förut legat bakom altaret, byggdes samman med predikstolen, vilket därmed frigjorde koret. Vid en restaurering 1957 fick kapellet en läktare och ny sakristia.

Avtalet mellan D. Carnegie & Co och Carl Johans församling förlängdes senare till år 1969. Efter att Göteborgs stad köpt bruksområdet överlämnades kyrkan formellt till församlingen 1974. Vid kapellets västra gavel står ett så kallat Coldinukors, vilket sattes upp av Göta Coldinuorden vid dess 200-årsjubileum 5 april 1968.

En klockstapel tillkom 1977 och 1983–1984 utfördes en större renovering under ledning av arkitekten S. H. Lundgren. Därvid flyttades Saga Wallis altarmålning till en sidovägg och ersattes av en altarprydnad i form av ett kors, som i form och utförande ansluter till kapellets tidigare utformning. Renoverades återigen 2018-2019.

Sankta Birgittas kapell, Bild: ArildV Licens: CC BY-SA 3.0

Texten i huvudsak från Wikipedia

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.