Majornas 1:a rote

Majornas första rote omfattade till en början allt från Majberget i öster och som låg söder om Allmänna vägen plus Klippan, den del där Carnegies sockerbruk och bryggeri låg till Röda sten i väster inklusive Banehagen, det område som idag kallas Röda sten. Dessutom omfattades större delen av Gråberget men inte området väster om Slottsskogsgatan som numera är täckt med landshövdingehuskvarter förutom kvarteren mellan Karl Johansgatan och Oscarsgatan. På Majberget i på sluttningen av Gråberget mot Slottsskogsgatan växte kåkstäder tidigt fram, på Majberget och i den så kallade Gråbergsstaden. På Majberget liknade bebyggelsen väldigt mycket bebyggelsen i fiskelägen.

En stor del av de kvarter som nämns här kom aldrig att bebyggas eller bli av. Inte ens där de avgränsande gatorna namngivits. En del gator drogs dock fram eller breddades vilket ledde till rivningar av träkåkar och byggen av nya större hus vid de aktuella gatorna. Dessa byggdes ibland inte färdigt eller byggdes inte alls och på 1960-talet revs den gamla kåkstaden varvid en helt annan stadsplan användes för att bygga nya hus i området. Den planerade nya och bredare Gröna gatan som finns på kartan från 1923 kom exempelvis aldrig att byggas. Men Allmänna vägen bytte namn till Karl Johansgatan mellan den nuvarande korsningen mellan Karl Johansgatan och Allmänna vägen.

1872

Kvarter i Majornas första rote

 • Kvarter 1 Frigången*, Älvsborgsgatan-Oscarsgatan-Slottsskogsgatan-Karl Johansgatan, Spårvagnsverkstad
 • Kvarter 3 Kungsgården (Kungsladugård), Älvsborgsgatan-Karl Johansgatan-Birgittagatan-Kustroddaregatan
 • Kvarter 4 Fredrikslund*, Älvsborgsgatan-Oscarsgatan-Birgittagatan-Karl Johansgatan, Skola
 • Kvarter 5 Bränneriet, Slottsgatan-Oscarsgatan-Älvsborgsgatan-Karl Johansgatan
 • Kvarter 8 Glasbruket*, Bruksgatan-Oscarsgatan-Slottsgatan-Karl Johansgatan
 • Kvarter 9 Silverkällan (Sandarna), Karl Johansgatan-Bruksgatan-(Kustroddaregatan)-??
 • Kvarter 23 Freden* (Majberget), Slottsskogsgatan-Karl Johansgatan-Höglundsgatan-Gröna gatan, Bäckska gården
 • Kvarter 24 Vulkanen* (Majberget), Höglundsgatan-Karl Johansgatan-Kustgatan-Gröna gatan
 • Kvarter 25 Harmonien* (Majberget), Kustgatan-Karl Johansgatan-Timmermansgatan-Gröna gatan, Majornas sjukhus (Fattighus)
 • Kvarter 26 Majlyckan* (Majberget), Timmermansgatan-Karl Johansgatan-Chapmansvägen-Gröna gatan
 • Kvarter 27 Källan* (Majberget), Karl Johansgatan-Gröna gatan-Chapmansvägen
 • Kvarter 28 Marieberg* (Majberget), Karl Johansgatan-Allmänna vägen-Tellgrensgatan-Mariebergsgatan-Amiralitetsgatan, Olssonska gården (idag kvarteret Skottlandia)
 • Kvarter 29 Regnbågen* (Majberget), Gröna gatan-Amiralitetsgatan-Hellstedtsgatan-Faktorivägen
 • Kvarter 30 Bellona* (Majberget), Gröna gatan-Faktorivägen-Hellstedtsgatan-Hellstedtsplatsen-Timmermansgatan
 • Kvarter 31 Barbariet* (Majberget), Helllstedtsplatsen-Hellstedtsgatan-Mariebergsgatan-Galateagatan
 • Kvarter 32 Gulläpplet* (Gråberget), Gråbergsgatan-Hellstedtsplatsen-Timmermansgatan-Kabelgatan
 • Kvarter 33 Blåsut*, (Gråberget) Kustgatan-Gröna gatan-Timmermansgatan-Hellstedtsplatsen-Gråbergsgatan
 • Kvarter 34 Bergsklyftan* (Gråberget), Höglundsgatan-Gröna gatan-Kustgatan-Gråbergsgatan, Majornas elverk
 • Kvarter 35 Sällheten* (Gråberget), Slottsskogsgatan-Gröna gatan-Höglundsgatan-Roddaregatan
 • Kvarter 36 Vapendragaren* (Gråberget), Slottsskogsgatan-Roddaregatan-Seglaregatan-Gråbergsgatan, Dalheimers hus (ersattes av Kvarter 46 Luftmaskinen)
 • Kvarter 37 Herdehyttan* (Gråberget), Seglaregatan-Roddaregatan-Kustgatan-Gråbergsgatan
 • Kvarter 38 Långemossen* (Gråberget), Gråbergsgatan-Blåsutgatan-Kabalegatan, Skola, Inseglingsfyr, Vattenreservoar, Ekedalens nödbostäder (kvarteret kom att delas upp i många olika kvarter på 1960-talet)
 • Kvarter 40 Älvsborg (Klippan), Gamla Älvsborg, Carnegie sockerbruk, Carnegie porterbryggeri, Älvsborgs kungsladugård, Banehagens nödbostäder, Klippans salteri och glasbruk

Kvarter tillkomna i Majornas 1:a rote efter 1923

 • Kvarter 10 Skottlandia (Majberget), ersatte kvarteret Marieberg, Olssonska gården
 • Kvarter 11 Nackspelet (Majberget)
 • Kvarter 16 Chapmans äng, Chapmans torg
 • Kvarter 18 Morjan, Chapmans torg
 • Kvarter 22 Gyllene tiden (Gråberget)
 • Kvarter 41 Jaegerdorff
 • Kvarter 43 Björneborg (Gråberget)
 • Kvarter 44 Banelyckan (Gråberget)
 • Kvarter 45 Ekedalen (Gråberget)
 • Kvarter 46 Luftmaskinen (Gråberget), Dalheimers hus
 • Kvarter 49 Sjustjärnan (Gråberget)
 • Kvarter 51 Grenen (Gråberget)
 • Kvarter 52 Kvisten (Gråberget)
 • Kvarter 53 Bladet (Gråberget)
 • Kvarter 54 Lövet (Gråberget)
 • Kvarter 55 Barret (Gråberget)
 • Kvarter 56 Saven (Gråberget)
 • Kvarter 57 Veden (Gråberget)
 • Kvarter 58 Trädet (Gråberget)
 • Kvarter 59 Busken (Gråberget)
 • Kvarter 60 Riset (Gråberget)
 • Kvarter 61 Nävern (Gråberget)
 • Kvarter 62 Splinten
 • Kvarter 63 Nattmannen
 • Kvarter 64 Banehagen (Banehagen), Banehagens nödbostäder, Banehagens repslageri, Röda stens salteri och gjuteri 
 • Kvarter 65 Svanebäcken
 • Kvarter 66 Morgonstjärnan (Majberget)
 • Kvarter 67 Stenhyddan (Gråberget)

De flesta av de kvarter som tillkom efter 1923 finns på Gråberget och kring Chapmans torg där de ersatt äldre kvarter efter att den äldre bebyggelsen rivits på 1960-talet. Men en del finns i Röda Sten och Klippan där kvarteren ändrats i modern tid efter rivningar oh nybyggen

Majberget och Gråbergstaden med tilltänkt stadsplan vilken dock bara genomfördes i mindre utsträckning. 1901
Ursprunglig plan för det som senare blev Kungsladugård. 1901
Banehagen och västra delen av Klippan. 1901

Stadsplanen för Kungsladugård skapades av Albert Lilienberg på 1920-talet. Kvarter markerade med asterisk finns inte idag alternativt kan finnas men med förändrat utseende och placering. Kvarteren bebyggdes med landhövdingehus och i söder också radhus villor.

1923
1923
1923

Kungsladugård

 • Kv. 1 Blåklinten, Birgittagatan-Karl Johansgatan-Slottsskogsgatan-Carnegiegatan (kvarteret delades senare av Kustroddaregatan som blev gräns mot söder)
 • Kv. 2 Rödklinten, Birgittagatan-Carnegiegatan-Slottsskogsgatan-Skeppsmäklaregatan, senare istället Birgittagatan-Kustroddaregatan-Slottsskogsgatan-Carnegiegatan
 • Kv. 3 Styvmorsviolen, Birgittagatan-Carnegiegatan-Slottsskogsgatan-Hägergatan
 • Kv. 4 Gullkragen, Älvsborgsgatan-Kustroddaregatan-Birgittagatan-Carnegiegatan
 • Kv. 5 Blåklockan, Älvsborgsgatan-Carnegiegatan-Svanebäcksgatan-Ostindiegatan
 • Kv. 6 Linnéan, Älvsborgsgatan-Ostindiegatan-Svanebäcksgatan-Silverkällegatan
 • Kv. 7 Vintergrönan, Älvsborgsgatan-Silverkällegatan-Svanebäcksgatan-Mariagatan
 • Kv. 8 Hästhoven, Svanebäcksgatan-Peter Bagges gata-Slottsskogsgatan-Mariplan-Mariagatan
 • Kv. 9 Kattfoten, Gröna vallen-Långlandia-Slottsskogsgatan-Peter Bagges gata
 • Kv. 10 Maskrosen, Gröna vallen-Ostindiegatan-Slottsskogsgatan-Långlandia
 • Kv. 11 Prästkragen, Birgittagatan-Skeppsmäklaregatan-Slottsskogsgatan-Ostindiegatan, senare Birgittagatan-Hägergatan-Slottsskogsgatan-Ostindiegatan
 • Kv. 12 Kungsljuset, Svanebäcksgatan-Carnegiegatan-Birgittagatan-Ostindiegatan
 • Kv. 13 Fingerblomman, Svanebäcksgatan-Ostindiegatan-Gröna vallen(-Peter Bagges gata), Gröna vallen
 • Kv. 14 Bolmörten, Bruksgatan-Karl Johansgatan-Älvsborgsgatan-Ostindiegatan, Spårvägshallarna, Spårvägens kontor
 • Kv. 15 Ärenpris, Majstångsgatan-Ostindiegatan-Älvsborgsgatan-SIlverkällegatan
 • Kv. 16 Ögontrösten, Strandridaregatan-Silverkällegatan-Älvsborgsgatan-Mariagatan
 • Kv. 17 Höskallran, Kjellestadsgatan-Silverkällegatan-Strandriagergatan-Mariagatan
 • Kv. 18 Gullvivan, Bruksgatan (numera Kennedygatan)-Silverkällegatan-Kjellestadsgatan-Mariagatan
 • Kv. 19 Majvivan, Sannaplan-Bankebergsgatan-Bruksgatan (numera Kennedygatan)-Mariagatan
 • Kv. 20 Duvkullan, (Jordhyttegatan-)Bankebergsatan-Sannaplan-Fridhemsgatan
 • Kv. 21 Svalörten, Bruksgatan (numera Kennedygatan)-Ostinidegatan-Majstångsgatan-
 • Kv. 22 Snarreven*, Kungsladugårds paviljonger
 • Kv. 23 Smörbollen*, Kungsladugårds paviljonger
 • (Kv. 24 Smörblomman)*, Kungsladugårds paviljonger
 • Kv. 25 Stenbräckan*, Kungsladugårds paviljonger
 • Kv. 26 Kattosten*, Kungsladugårds paviljonger
 • Kv. 27 Kabbelekan, Sannaplan-Mariagatan-Bruksgatan (numera Kennedygatan)-Fridhemsgatan
 • Kv. 28 Blodnävan, Bruksgatan (numera Kennedygatan)-Mariagatan-Strandridaregatan-Fridhemsgatan
 • Kv. 29 Besksötan, Strandridaregatan-Stilla gatan-Olof Strålegatan-Fridhemsgatan
 • Kv. 30 Kärleksörten, Strandridaregatan-Mariagatan-Älvsborsgplan-Stilla gatan
 • Kv. 31 Konvaljen, Olof Strålegatan-Älvsborgsplans-Birger Jarlsgatan-Fridhemsgatan (idag Lilla Fridhemsgatan), Kungsladugårdsskolan, Hushållsskolan
 • Kv. 32 Vårlöken, Älvsborgsplan-Mariagatan-Svanebäcksgatan-Birger Jarlsgatan
 • Kv. 33 Stormhatten, Svanebäcksgatan-Mariagatan-Mariaplan-Wärnsköldsgatan
 • Kv. 34 Svärdsliljan, Wärnsköldsgatan-Mariaplan-Kungsladugårdsgatan-Svanebäcksgatan
 • Kv. 35 Daggkåpan, Mariaplan-Slottsskogsgatan-Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan
 • Kv. 36 Rödklövern, Ekedalsgatan-Godhemsgatan-Slottsskogsgatan
 • Kv. 37 Gullpudran, Kungsladugårdsgatan-Godhemsgatan-Slottsskogsgatan-Ståthållaregatan
 • Kv. 39 Misteln, Kungsladugårdsgatan-Ståthållaregatan-Kålgårdsgatan-Klintens väg
 • Kv. 40 Renfanan, Kålgårdsgatan-Ståthållaregatan- Slottsskogsgatan-Klintens väg
 • Kv. 41 Gullriset, Klintens väg-Sundshagsgatan-Kungsladugårdsgatan
 • Kv. 42 Malörten
 • Kv. 43 Vitklövern, Slottsskogskolonin
 • Kv. 44 Blomvassen
 • Kv. 45 Vattenklövern
 • Kv. 46 Murgrönan, Oxhagsgatan-Fridhemsgatan (Lilla Fridhemsgatan)-Godhemsgatan-Kungsladugårdsgatan-Ståthållaregatan, Broströmska stiftelsen
 • Kv. 47 Sårläkan, Fågelfängaregatan-Fridhemsgatan (Lilla Fridhemsgatan)-Oxhagsgatan-Ståthållaregatan
 • Kv. 48 Tjärblomman (Svalebo)
 • Kv. 49 Gökskällan (Svalebo)
 • Kv. 50 Blåsippan (Svalebo)
 • Kv. 51 Vitsippan (Svalebo)
 • Kv. 52 Porsen (Svalebo)
 • Kv. 53 Fjällsippan (Svalebo)
 • Kv. 54 Nattviolen (Svalebo)
 • Kv. 55 Solvändan (Svalebo)
 • Kv. 56 Taklöken (Svalebo)
 • Kv. 57 Käringtanden (Svalebo)
 • Kv. 58 Riddarsporren (Svalebo)
 • Kv. 59 Andmaten (Svalebo)
 • Kv. 60 Ljungen (Skytteskogen)
 • Kv. 61 Klockljungen (Skytteskogen)
 • Kv. 62 Getporsen (Skytteskogen)
 • Kv. 63 Fackelblomstret (Skytteskogen)
 • Kv. 64 Näckrosen (Skytteskogen)
 • Kv. 65 Hästsvansen (Skytteskogen)
 • Kv. 66 Sältingen (Skytteskogen)
 • Kv. 67 Kardborren (Svalebo)
 • Kv. 68 Ormbunken (Svalebo)
 • Kv. 69 Trollörten (Svalebo)
 • Kv. 70 Stensötan (Svalebo)
 • Kv. 71 Alprosen (Skytteskogen)
 • Kv. 72 Vätterosen (Skytteskogen)
 • Kv. 73 Ängsullen (Skytteskogen)

Skytteskogen kallas också Dalen medan Svalebo kan kallas Svaleboskogen och förr även Klinten. Det är inte säkert att kvarteren i Skytteskogen och delar av Svalebo blev som de ursprungligen planerade. Delar av Svalebo går också under namnet Kungsladugårds egnahem.

Den del av Kungsladugård som ligger norr om Mariagatan-Mariaplan betraktas i allmänhet som en del av Majorna.

Kvarter skapade i Kungsladugård efter 1923

Ligger på mark som hörde till Västra Frölunda socken och inte i det ursprungliga Göteborg. Idag delar av Svalebo i Kungsladugård men byggdes i praktiken som en del av Högsbo.

 • Kv. 74 Harsyran
 • Kv. 75 Rödplistern
 • Kv. 78 Jordrevan
 • Kv. 79 Åkermyntan
 • Kv. 80 Sötblomstret
 • Kv. 81 Mandelblomman
 • Kv. 82 Åkervindan
 • Kv. 83 Gåsörten
 • Kv. 84 Backtimjan
 • Kv. 85 Blåbärsriset
 • Kv. 86 Lingonriset
 • Kv. 87 Kärrspiran
 • Kv. 88 Ängskrassen
 • Kv. 89 Sötväpplingen
 • Kv. 90 Ängssvingeln
 • Kv. 91 Draktimjan
 • Kv. 92 Dunörten
 • Kv. 93 Fingerörten
 • Kv. 94 Fjällrosen
 • Kv. 95 Myrliljan
 • Kv. 96 Tallörten
 • Kv. 97 Vitmåran
 • Kv. 98 Gulmåran

Sandarna

Sandarna avskiljdes cirka 1930 och bebyggdes enligt en funktionalistisk stadsplan uten egentliga kvarter.

 • 1 kv. Asperö
 • 2 kv. Styrsö
 • 3 kv. Orust
 • 4 kv. Donsö
 • 5 kv. Brännö
 • 6 kv. Känsö
 • 7 kv. Hönö
 • 8 kv. Öckerö
 • 9 kv. Köpstadsö
 • 10 kv. Vrångö
 • 11 kv. Björkö
 • 12 kv. Öland
 • 13 kv. Gotland
 • 14 kv. Rörö
 • 15 kv. Hyppeln
 • 16 kv. Vargö
 • 17 kv. Källö
 • 18 kv. Rivö
 • 20 kv. Galterö
 • 21 kv. Rävholmen
 • 22 kv. Kårholmen
 • 23 kv. Amundö
 • 24 kv. Grötö
 • 25 kv. Hälsö
 • 26 kv. Stuvö
Cirka 1960
Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.