Vasa kommunala flickskola

Vasa kommunala flickskola bildades 1938 genom en sammanslagning av Vasa flickskola, Fruntimmersföreningens flickskola, Mathilda Halls skola och Göteborgs Lyceum för flickor.

Till interimsstyrelse för den nya kommunala skolan utsågs förste hälsovårdstillsyningsman G. A. Hellers som ordförande, professor Sven Hultin som vice ordförande och de privata skolornas representant, rektorn vid Vasa flickskola, Maria Ahlberg, som sekreterare.

Den nya kommunala skolan fortsatte använda de skollokaler Mathilda Halls skola och Fruntimmersföreningen hade. Ebba Persson blev rektor för den nya skolan och Edit Hedin blev vice rektor. I den första ordinarie styrelsen var Hellers ordförande och Hultin vice ordförande. Övriga styrelseledamöter var Elsie Hedström, Siri Wikander-Brunander, Gustav Larsson, Waldemar Jansson, Sigrid Engström och Ebba Persson. 1940 avled Hellers varvid han ersattes av Waldemar Jansson som ordförande. Skolan hade höstterminen 1938 622 elever i 22 klasser varav 7 i lokalerna på Chalmersgatan (Fruntimmersföreningens skola) och resten på Karl Gustavsgatan (Mathilda Halls skola).

Lokalerna var egentligen för små och otidsenliga och 1945 fattade stadsfullmäktige beslut om att bygga en ny skola. Först 1949 fattades beslut om en ny skolbyggnad på en tomt vid Skånegatan i kvarteret Heliotropen. 1950 uppfördes den nya skolbyggnaden som ritats av arkitekt Erik Ragndal med Bentab som byggfirma. Vid årskiftet 1951 kunde skolverksamheten flytta in.

Flickskolans byggnad på Skånegatan 18 år 2016 när kommunala Munkebäcksgymnasiet låg i byggnaden.

Ebba Persson avgick som rektor 1948 och ersattes då av Daga Runge. 1951 lämnade Hultin skolans styrelse och 1954 avled Waldemar Jansson. Sonja Ohlon valdes till Hultins efterträdare i styrelsen och när Jansson dog blev hon också dennes ersättare. 1955 valdes dock istället Sven Anzén till ordförande i skolans styrelse och 1956 bestod styrelsen av Sven Anzén (ordf), Sonja Ohlon (v.ordf.), Elsa Welin, Ruth Wennerberg, Sigfrid Gustafsson, Gurli Börjesson, Esther Gahnström och Elsa Runge. Antalet elever var 775 stycken höstterminen år 1955. Fyra år senare, 1959, var antalet elever oförändrat. Rektor var då fortfarande Daga Runge. Skolans lokala styrelse hade upphört att existera.

När Sven Anzén dog 1957 blev Ohlon återigen ordförande fram till att skolan upplöstes 1958 efter att skollagstiftningen ändrats och skolan förstatligats. 1962 var sista året som elever togs in och skolan upphörde några år senare (1967).

Därefter har skollokalerna på Skånegatan använts av intilliggande Burgårdens gymnasium. 1993 byggde lokalerna om varvid entréer och gårdsnivå förändrades. Från 2009 användes lokalerna av Munkebäcksgymnasiet och numera av Bernadottegymnasiet, ett litet kommunalt gymnasium med inriktning på förberedande utbildning för uniformsyrken som polis, räddningstjänst, tull och militär. I nedersta våningen ligger en förskola.

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.