Realläroverkets byggnad

Göteborgs Högre Realläroverk erhöll 1880 fri upplåtelse av hela andra kvarteret öster om Öfra Magasinsgatan (idag Viktoriagatan) och söder om Stora Allégatan (Vasagatan) i Vasastaden. Kvarteret fick sedermera namnet Sälgen. S. A. Hedlund ordnade så att hans brorson Hans Hedlund fick uppdraget att rita byggnaden:

Hans Hedlunds förslag godkändes av stadsfullmäktige 1881, men ritningarna väckte kritik och när arkitekten bearbetat förslaget gjordes våren 1882 i stadsfullmäktige ett kuppartat försök att sätta den erfarne Adrian Peterson i Hedlunds ställe. Peterson, stadens mest ansedde arkitekt och berömd för sitt medarbetarskap med sin lärare vid Konstakademin professor Scholander vid uppförandet av Uppsala läroverk (färdigt 1869), hade anlitats av reservanterna att göra nya ritningar. Fullmäktigeförsamlingens antagande av Hedlunds ritningar igångsatte en motkampanj underblåst av Handelstidningens konkurrent Göteborgs-Posten, men utan resultat. 139 Sommaren 1883 inledde byggmästaren P. J. Rapp arbetet med grundläggningen, vilket blev komplicerat och tog långt över ett år med väsentligt ökade kostnader som följd.


Skolbyggnaden uppfördes i den södra delen av kvarteret där grunden var fastare och byggde spå ett sätt som från Vasagatan framstod som monumentalt. Bygget var klart 1886. Den 1 september 1886 flyttade Realläroverket in i de nya lokalerna och skolan invigdes 6 juni 1887. Byggnaden hade centralvärme genom luft från ett rum i källaren. Genom murade kanaler leddes varmluften därefter till varje rum. En fläkt, skött av skolans vaktmästare, drevs av en liten ångmaskin, som transporterade luften vidare. Varmvattenkaminer i större utrymmen, fungerade som förstärkning under kalla dagar.

Realläroverkets byggnad innan 1912

1912 byggdes skolbyggnad på med en våning samt kompletterades med två flyglar enligt ritningar som gjordes av Hans Hedlund ihop med sonen Björner Hedlund. Efter ombyggnaden hade skolan fyra våningar plus ett källarplan. I skolan fanns också en bibliotekssal liksom en stor och vacker aula. Aulan påminner mycket om en kyrka. Den har en scen samt kyrkliknande bänkar och en orgel.en

Realläroverket efter ombyggnaden
Schillerska gymnasiet 2010

Advertisements

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.